Ga terug

17 april 2020

Transport & LogistiekFinancieel & Juridisch

Eindhoven Airport houdt vast aan strategie ‘van kwantiteit naar kwaliteit’

Net zoals tal van andere bedrijven en organisaties is ook Eindhoven Airport flink getroffen door de coronapandemie. Dat geldt ook voor onze partnerbedrijven. Het vliegverkeer is zeer sterk teruggelopen waardoor we op dit moment nauwelijks inkomsten hebben uit havengelden en parkeergelden. Wij hebben nu ook geen inkomsten uit horeca en detailhandel. Aan de andere kant hebben we wel onze vaste kosten die doorlopen.

Het spreekt dan ook vanzelf dat wij kritisch kijken naar onze uitgaven en dat we kijkende naar onze strategie en de kosten zeer zorgvuldig afwegen welke projecten prioriteit krijgen. We houden onze strategie ‘van kwantiteit naar kwaliteit’ vast. Eindhoven Airport beweegt mee met de Brainportregio. We zetten in op het nog verder verbeteren van de dialoog met de omgeving, het verhogen van de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling en de leefomgeving (leefbaarheid, werkgelegenheid en onderwijs). Daarnaast verhogen we de kwaliteit van de luchthaven. Zo maken wij de regio nóg beter.

Eindhoven Airport maakt vanwege de coronacrisis gebruik van het financiële steunpakket dat de Nederlandse overheid voor alle bedrijven in Nederland heeft opgezet. We zullen onze financiële doelstellingen moeten bijstellen. De pandemie heeft voor Eindhoven Airport zeker financiële gevolgen voor dit jaar en volgend jaar. Wij werken er natuurlijk hard aan om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen. De impact van de coronacrisis is zoals gezegd ook groot voor onze partners zoals luchtvaartmaatschappijen, de afhandelaar en winkels en horeca. Wij bekijken waar wij hen zo veel mogelijk kunnen ondersteunen om zo samen deze crisis door te komen.

Op Eindhoven Airport wordt door de pandemie op dit moment een zeer beperkt aantal vluchten afgehandeld. Eerste prioriteit is dat we dat veilig doen rekening houdend met de gezondheid van alle medewerkers. We doen dat samen en in nauwe afstemming met onze partnerbedrijven. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en zorgen dat alle medewerkers en passagiers op de hoogte zijn van die richtlijnen. Wij informeren medewerkers van EA en partnerbedrijven op diverse manieren. Passagiers worden geïnformeerd via mededelingen op schermen en borden (in diverse talen) in de terminal, het wordt omgeroepen en in de terminal zijn op de vloer belijning en stickers aangebracht om mensen te attenderen op de anderhalve meter afstand. Airlines informeren passagiers over de richtlijnen van het RIVM die in Nederland gelden en wij zetten extra medewerkers in voor toezicht. Ook de security en de KMAR houden extra toezicht op naleving van de regels in de terminal en buiten in het luchthavengebied. Daarnaast hebben wij afstemming en afspraken over vervoer van passagiers per touringcar en busjes ( in relatie tot 1,5 meter afstand houden).

Wij werken scenario’s uit en kijken vooruit wat de anderhalve metereconomie betekent voor Eindhoven Airport, hoe wij daarmee omgaan, wat mogelijkheden zijn en waar nog uitdagingen liggen. We betrekken ook onze partnerbedrijven (zoals onze afhandelaar Viggo) hierbij. Wij hebben diverse partnerships en bekijken hoe we hier samen mee kunnen omgaan, wat we voor elkaar kunnen betekenen en vooral hoe we hier straks samen sterker uit kunnen komen. Eindhoven Airport is ervan overtuigd dat wij deze crisis samen te boven komen; juist door elkaar te steunen en slim samen te werken.

Sommige zaken zijn in deze coronacrisis overigens wel doorgegaan. Zo is het voorterrein en onze Airport Boulevard klaar. Het luchthavengebied heeft een ware metamorfose ondergaan. Het is een aangenaam verblijfsgebied waarin het DNA (technologie, design, kunst) van Brainport zichtbaar is. Bovendien gaan we het beschikbaar stellen om de regio en hetgeen daar gebeurt te promoten. Het gebied is nu een waardige entree voor de Brainportregio. Een regio waar we trots op zijn.

Roel Hellemons, Directeur Eindhoven Airport

Gerelateerd