Ga terug

30 september 2019

Eindhoven 1920-2020 Jubileumjaar voor én van de stad

De gemeente Eindhoven rekent op veel initiatieven volgend jaar bij de viering van het jubileumjaar 2020. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de gemeenten Eindhoven, Gestel, Stratum, Woensel, Strijp en Tongelre één gemeente vormden. Vanaf dat moment maakte Eindhoven een onstuimige groei door die voortduurt tot aan vandaag. Van de Nederlandse steden boven 200.000 inwoners groeide Eindhoven de afgelopen 100 jaar het hardst.

Het gemeentebestuur wil met de viering vooral de sociale cohesie in de wijken en de saamhorigheid in de stad bevorderen. Daarom is samenwerking gezocht met maatschappelijke en culturele instellingen in Eindhoven. Met een campagne onder het motto ‘Eer gisteren - Vier vandaag - Maak morgen’ worden verenigingen, instellingen en inwoners van Eindhoven opgeroepen om initiatieven te organiseren die de saamhorigheid bevorderen. Initiatiefnemers kunnen terecht op eindhoven1920-2020.nl. Voor de campagne is 231.000 euro uitgetrokken, 1 euro per inwoner.

**Technologie, design, kennis
**Volgens burgemeester Jorritsma is 2020 echt een jaar om te vieren: “De vorming van die ene gemeente was het gevolg van de groeispurt van Philips, dat op weg was om het grootste bedrijf van de wereld te worden. De fabriek had veel mensen en ruimte nodig en het nieuw gevormde Eindhoven kon dat leveren. Nu, 100 jaar later, is Eindhoven een sterk merk in binnen- en buitenland. Philips is nog steeds een begrip en dat hebben we verbreed tot technologie, design en kennis. Tegelijkertijd hebben de voormalige gemeenten als stadsdelen hun eigenheid behouden. Zo zijn we kleinschalig én een internationale wereldspeler tegelijk.”

Kick-Off
De gemeente Eindhoven verzorgt zelf de aftrap van het jubileumjaar op 6 januari met de Kick-Off 1920-2020. Dit evenement vindt plaats in DOMUSDELA/Mariënhage en vervangt het traditionele Nieuwjaarsconcert in het Muziekgebouw en de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis. Het wordt een laagdrempelige culturele bijeenkomst waarin Eindhoven zich laat zien, die zich richt op alle inwoners van de stad.

Een andere zekerheid in het jubileumjaar is de tentoonstelling en boekpresentatie ‘Eindhoven 1920-2020’, samengesteld door voormalig Trudo directeur Thom Aussems en journalist Hans Horsten.

Daarnaast maakt het Eindhovens Museum een ‘verhalentotem’, waarin per stadsdeel verhalen over het verleden, heden en toekomst worden verbeeld, om zo de identiteit van ieder stadsdeel te vast te leggen. Ontwerpers en designers benaderen daarvoor bewoners en bewonersorganisaties. Culturele instellingen verzorgen daarbij randprogramma’s in de wijken.

**Initiatieven
**Nog voor de officiële aftrap hebben zich al tientallen initiatiefnemers gemeld, zoals:

  • De supportersvereniging van PSV die in 2020 ook 100 jaar bestaat, haakt aan op de viering 1920-2020 in de stad.

  • Een oud journalist van het Eindhovens Dagblad maakt een boek over de relatie Philips – PSV, gekoppeld aan een expositie in het Philipsmuseum.

  • “A Night On The Town” in Muziekgebouw Eindhoven: Een galaconcert van Koninklijke Harmonie Phileutonia waarin de dorpen en de stad aan bod komen met een gevarieerd programma van muziek, hip hop, beeld, foto en film.

  • ‘Eindhoven Klinkt’: 10 orkesten (harmonie, fanfare, brassband) van de Bond van Eindhovense Muziekgezelschappen uit de stadsdelen of oude dorpskernen geven op 5 locaties in de binnenstad duoconcerten.

  • De Marathon Eindhoven wil een Ringloop organiseren, waarbij deelnemers starten en finishen bij hun eigen stadsdeel.

  • Het Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie (C.L.O.) grijpt het jubileumjaar aan voor extra activiteiten.

  • Een studente maakt een documentaire over de betekenis van eerste generatie Turken in Eindhoven.

Gerelateerd