Ga terug

3 oktober 2019

Eerste wijkrechtbank in Nederland geopend in Eindhoven

De eerste wijkrechtbank van Nederland is vandaag, woensdag 2 oktober, officieel geopend in de Eindhovense wijk Oud Woensel. ''In de wijkrechtbank staat de mens achter de rechtszaak centraal en niet het strafbare feit, zoals in de traditionele strafrechtspleging. Op die manier wordt de rechtspraak effectiever ingezet'', zegt rechtbankpresident Patricia Messer-Dinnissen. Onder regie van de wijkrechter zoeken organisaties zoals de gemeente Eindhoven, Openbaar Ministerie, advocatuur, wooncorporaties, reclassering, GGZ en hulpverleners samen met de verdachte naar oplossingen voor deze achterliggende problemen.

''De ervaring is dat een integrale aanpak meer effect kan hebben dan enkel het inzetten van het strafrecht. En daarmee zijn zowel de verdachte als de wijk en de samenleving gebaat'', meent ook hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers. ''De formele rechtsgang blijft de stok achter de deur, want als verdachten zich niet bereid tonen om aan de slag te gaan met hun problemen, dan worden de rechtsprocedures bij de rechtbank voortgezet.''

Duurzame oplossing

Veel mensen die voor de strafrechter komen, kampen met meer dan één probleem. Naast het feit dat ze verdachte zijn in een strafzaak, hebben ze bijvoorbeeld te maken met schulden, huisvestingsproblematiek, verstoorde familierelaties of een verslaving. In de wijkrechtbank is er ruimte om die multiproblematiek met ketenpartners duurzaam aan te pakken.

Dat past volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven helemaal in de manier waarop in zijn stad het wijkgericht werken is opgezet: ''Veiligheid staat niet op zichzelf. Alleen straffen helpt niet. We moeten kijken hoe we mensen perspectief kunnen bieden, ook om nieuwe problemen te voorkomen en het vertrouwen van burgers terug te winnen. De aanpak van de wijkrechtbank is uniek en past helemaal in onze nieuwe manier van wijkgericht werken. Daarom ben ik blij dat het hier in Eindhoven is geland: zodat mensen weer op het rechte pad worden geholpen en daar ook blijven.''

Een bijzonder moment

Rechtbankpresident Patricia Messer-Dinnissen, burgemeester John Jorritsma, hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers en wijkagent Dennis Joosten waren woensdag in het wijkgebouw aanwezig om de openingshandeling te verrichten en te vertellen over het belang van de multidisciplinaire aanpak van de wijkrechtbank. Ook werd er een zitting nagespeeld, waarin elementen van een echte casus terugkwamen.

In de wijkrechtbank worden wijkbewoners en buurtverenigingen betrokken. Zij zitten onder meer in de wijkadviesraad waar gesproken wordt over het versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Tijdens de opening onthulden enkele leden van de wijkadviesraad voor het pand een bijzonder kunstwerk van kunstenaarscollectief Tante Netty: een evenwichtsmeubel met daarop verschillende quotes van wijkbewoners die het rechtsvaardigheidsgevoel van de wijk weergeven.

meer weten over gemeenten in Brabant? klik op de volgende link

Gerelateerd