Ga terug

28 april 2020

Financieel & Juridisch

Eerste resultaten provinciale corona-maatregelen

De provincie heeft bij het uitbreken van de coronacrisis direct € 5 miljoen beschikbaar gesteld om de impact van de gevolgen van Corona op de Brabantse economie en werkgelegenheid te dempen. Daarvoor zijn verschillende maatregelen (versneld) uitgevoerd. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar.

Het innovatieve MKB is essentieel voor Brabant. Als dit stil valt, ondervindt de hele Brabantse economie veel schade. Het is dus van belang dat zij de kans blijven krijgen nieuwe producten te ontwikkelen, testen en op te schalen. Maar juist deze kleine startende en scale-up bedrijven hebben het moeilijk en kunnen niet of nauwelijks aanspraak maken op de Rijksregelingen, aangezien zij doorgaans nog geen noemenswaardige omzet draaien.

Overbruggingskrediet

Vanuit het Rijk komt er € 100 miljoen beschikbaar voor het innovatief MKB, mede dankzij een stevige lobby vanuit Brabant. Dit is bedoeld als overbrugging naar een break-even situatie of naar een volgende investeringsronde. De BOM is in Brabant de uitvoerder van deze regeling. Zodra de rijksregeling gereed is zal de BOM zonodig 20 miljoen euro vrijmaken om te kunnen co financieren.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling): “De Brabantse economie is een sterk samenspel tussen multinationals, kennisinstellingen en het MKB. En juist die kleine bedrijven met nieuwe producten en ideeën zijn daarbij erg belangrijk voor de innovatiekracht van Brabant. Daarom bieden we extra hulp om te zorgen dat zij in deze crisis zoveel mogelijk overeind kunnen blijven.”

Cultuur

De culturele sector is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Het Rijk heeft daarom € 300 miljoen vrij gemaakt voor extra ondersteuning voor de regionale, culturele infrastructuur. Daarbij stelt het Rijk als randvoorwaarde dat de regio’s cofinanciering beschikbaar stellen, € 30 miljoen van de gezamenlijke provincies. In BrabantStad-verband wordt nu gekeken wat nodig is in Brabant en wat de financiële mogelijkheden zijn.

Landbouw

Binnen de land- en tuinbouw worden vooral bedrijven in de sierteelt en met afzet aan horeca hard getroffen. Voor Brabantse bedrijven biedt het landelijk steunpakket van LNV niet altijd uitkomst. Samen met ZLTO wordt gekeken hoe de sector vanuit provinciaal beleid ondersteund kan worden. Acties gericht op lokale afzet aan consumenten zijn al in gang gezet. Zo is het platform RIJP! versneld gelanceerd en ondersteunt de provincie Boerschappen om per direct boerenoverschotten af te kunnen nemen door ze aan te bieden aan consumenten.

Kennis en informatie

De provincie monitort de impact van de crisis op de voet. Om de dag verschijnt de Brabantse Impact Monitor die meet wat de impact op de Brabantse economie is (> 1.850 abonnees). Daarnaast heeft de provincie samen met de Brabantse Veiligheidsregio’s, diverse Brabantse gemeenten en het PON onderzocht wat de maatschappelijke impact van de crisis is. Een tweede meting die deze week plaatsvindt, zal meer inzicht geven in de veerkracht van de Brabantse samenleving. De onderzoeksresultaten geven input voor mogelijk aanvullende maatregelen en acties.

Voor mekaar

Door de coronacrisis hebben sommigen ineens veel tijd over; anderen draaien juist overuren. Steeds meer initiatieven ontstaan om vraag naar en aanbod van werk te verbinden. Deze week is de website Brabant voor Mekaar live gegaan: hierop staat welke initiatieven er zijn in Brabant. Het platform is opgezet voor werknemers, vrijwilligers, ZZP’ers, ondernemers en werkgevers die te maken hebben met de impact van de coronacrisis.

Werkgeversservicepunten

Ondernemers en werknemers hebben grote behoefte aan overzicht en informatie over ondersteuningsmogelijkheden van overheden. Daarom zijn er in korte tijd diverse werkgeverservicepunten geopend die de dienstverlening richting bedrijven beter stroomlijnen.

Werknemers

Ondernemers hebben, juist op dit moment, ook behoefte aan een arbeidsmarkt die tegen een stootje kan. Daar is het Actieplan Arbeidsmarkt voor ontwikkeld en daarvan is het onderdeel ‘Brabant Leert’ versneld beschikbaar gemaakt. Via dit platform zijn verschillende online cursussen beschikbaar. Op deze manier kunnen Brabanders zich tijdens de crisis blijven ontwikkelen. Het aanbod sluit aan bij de (veranderende) vraag van het Brabants bedrijfsleven.

Coronateststraat

Op verzoek van de veiligheidsregio Brabant Noord stelt de provincie haar provinciale wegensteunpunt in Uden ter beschikking voor coronatesten. Daar kunnen zorgmedewerkers uit de regio zich laten testen op het coronavirus zonder dat zij de auto hoeven te verlaten. Na het testen krijgen de zorgmedewerkers de uitslag terug via hun eigen huisarts.

Binnensteden

De coronacrisis verhoogt de al langer bestaande druk op de retail. Het Ministerie van EZK verwacht dat 25% van de winkels na de crisis niet meer opengaat. Voornamelijk in de binnensteden kan dit tot problemen leiden. Transformatieopgaven zijn daarom belangrijker dan ooit. De provincie had voor de crisis al overeenkomsten met diverse gemeenten gesloten om hen daarbij te steunen. Dit wordt waar mogelijk versneld. Gemeenten kunnen daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld de Retailadviescommissie. Daarin zitten deskundigen op het gebied van retail, consumentengedrag, vastgoed, leefbaarheid en binnenstedelijke ontwikkeling.

Bron: https://www.brabant.nl/

Gerelateerd