Ga terug

16 juli 2019

Eerste ideeën Stadhuisplein en omgeving.

De oproep om mee te denken over de herinrichting van de openbare ruimte van het Stadhuisplein en omgeving is niet aan dovemans oren gericht. Een flinke groep belangstellenden, inwoners en ondernemers van Veghel hebben al ideeën geopperd. Een eerste blik op de speciale website laat zien dat de oproep in een breed palet van creatieve ideeën resulteert: van een stadsstrand of bos tot Aaquarium; een groene toegangspoort naar het centrum; verdiept parkeren; een woontoren; hoog opgaand of juist hangend groen.

De sloop van de voormalige Blauwe Kei is aanleiding voor het starten van dit traject. Het vrijgekomen openbare gebied heeft een nieuwe inrichting nodig. Om dit goed en toekomstbestendig in te richten, wordt niet alleen voor de locatie van de Blauwe Kei een ontwerp gemaakt, maar wordt een groter gebied meegenomen om ook de overige ontwikkelingen in het gebied een plek te kunnen geven.

Ambities voor dit gebied

De gemeente Meierijstad wil de kwaliteit en functionaliteit van het Stadhuisplein en Vlas en Graan verbeteren. Het is de ambitie om dit gebied aantrekkelijker in te richten en daarmee de entree naar het centrum van Veghel te versterken. Tegelijk is het de bedoeling om de kwaliteiten van de rivier Aa te versterken en de Aa meer beleefbaar te maken. In het gehele gebied zijn kansen én de noodzaak om te werken aan klimaatadaptatie. In het ontwerp zullen we daarom zeker rekening houden met klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater en het verminderen van hittestress door het toevoegen van meer groen.

Ideeën t/m 31 juli

De kop is er af. Eind juni deden zo’n 50 belangstellende inwoners en ondernemers mee aan gebiedssafari’s. Daar kwamen, tijdens een rondgang, de eerste ideeën al los. Op de interactieve website http://stadhuisplein.losstadomland.nl kan iedereen 24/7 ideeën en aandachtspunten inbrengen of voortborduren op de ideeën die anderen al geplaatst hebben. Verschillende themapagina’s prikkelen en inspireren. Bijvoorbeeld over ‘functies, en leuke dingen om te doen’; ‘verkeer, parkeren en routes’ of ‘klimaat’.

Reactie zijn nog steeds welkom t/m 31 juli. In het najaar presenteren de ontwerpers de eerste inrichtingsschetsen. Het eindproduct wordt een visie voor de inrichting van de openbare ruimte voor het hele plangebied en een concreter inrichtingsplan (VO) voor het gebied van Stadhuis tot aan de Aa. Deze visie moet begin 2020 worden aangeboden aan de gemeenteraad

Gerelateerd