Ga terug
Partner

19 juni 2019

Food (agri)Nieuws

Eerste Brabants voedselbesluit

Vrijdag 15 juni is het eerste Brabants voedselbesluit genomen. Een brede vertegenwoordiging van boeren, burgers, politici en andere betrokkenen heeft gestemd over voorstellen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem. Het Brabantse voedselbesluit bevat een breed pakket aan voorstellen. Zoals een roadshow die op veel plekken in Brabant de dialoog op gang brengt tussen boeren en burgers. Een challenge op social media maakt consumenten bewuster maken van voedselverspilling. Een broedmachine zal op diverse manieren innovaties op het gebied van high tech en agrofood stimuleren. En onderzoek kan inzicht geven in de werkelijke kosten van voedsel en de verdeling van de toegevoegde waarde in de keten. Het voedselbesluit is in ontvangst genomen door initiatiefnemer gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw) en een deel van de partners van de Voedsell1000: Hendrik Hoeksema (ZLTO), Henri van den Boomen (BAJK), Elies Lemkes (HAS), Joris Hogenboom (BMF), Roel Schutten (AgriFoodCapital) en Douwe Korting (Herenboeren). De provincie en de partners van de Voedsel1000 gaan na hoe ze het voedselbesluit kunnen helpen realiseren. Waarom Voedsel1000? De voedselsector is een belangrijke economie en creëert veel werkgelegenheid. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we een vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker én gezond voedsel dat goed is voor jou, voor de dieren en voor het milieu? Een simpel antwoord is er niet voor deze belangrijke vragen. De provincie wilde daarom een brede dialoog op gang brengen over het voedselsysteem. Daarom nam de provincie Noord-Brabant het initiatief tot de Voedsel1000. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling): “Ik ben onder de indruk van de voorstellen. Ze gaan over zeer relevante onderwerpen waar we op korte termijn mee aan de slag kunnen en snijden ingewikkelde onderwerpen aan voor de lange termijn. De Voedsel1000 en het nieuwe provinciale bestuursakkoord hebben veel met elkaar gemeen. Ik wil daarom graag in overleg met vrijwilligers van de Voedsel1000, de partners en Provinciale Staten beleid en plannen uitwerken voor een duurzaam voedselsysteem." _ het Voedselbesluit_

Gerelateerd