18 mei 2020

Financieel & JuridischNieuws

Een sociaal plan; wat is dat? – door advocaat Hans Kamerbeek

Op Coronakrant.nl delen we ervaringen, kennis en best practices van werkgevend Nederland met betrekking tot de omgang met het coronavirus. Naast deze ervaringen delen we graag arbeidsrechtelijke relevante informatie met jou als werkgever. Hieronder een toelichting op het sociaal plan, door Hans Kamerbeek, advocaat bij Kamerbeek Advocaten.

Een sociaal plan (SP) is een regeling die een werkgever maakt als er meerdere reorganisatie-ontslagen vallen. Het is een fijn raamwerk, dat procedures bevat van vaststelling van boventalligheid, herplaatsing, regelingen van werk-naar-werk, en financiële gevolgen van ontslag. Financieel bijvoorbeeld: transitievergoeding (eventueel hoger dan wettelijk), WW-aanvulling, tekenbonus, scholing- en outplacementbudgetten, vergoeding advieskosten.

Een SP is niet verplicht. Wel geldt bij voorgenomen collectief ontslag (vanaf 20) de plicht om een vakbond uit te nodigen voor overleg. De ondernemingsraad heeft een adviesrecht, ook al staat dat niet letterlijk in de wet.

Een SP is voor een werknemer niet bindend. Dat is het alleen als het is aangemeld als cao. Zo niet, dan kan men proberen individueel een betere regeling te krijgen.

Bij een als cao aangemeld SP kan worden afgeweken van de wet. Dan mogen eigen spelregels worden gemaakt, zoals deels vervangen van afspiegeling door kwaliteitsselectie, het vervangen van de transitievergoeding door een eigen voorziening, en zelfs kan er in plaats van het UWV een eigen toetsingscommissie worden ingesteld. Kun je in zo’n SP nog bepalen dat ontslag tijdens ziekte mogelijk is? Nee, dat kon vroeger, maar nu niet meer.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd