Ga terug

6 april 2020

Financieel & Juridisch

Een overzicht van de extra steunmaatregelen – door Wesselman Accountants & Adviseurs

Het kabinet heeft eerder extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven, om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Hierbij een overzicht van de belangrijkste:

1. Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen.

2. Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart
Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto.

3. Coulance bij betalen pensioenpremie
Ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies.

4. WW-premiedifferentiatie
Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WWpremie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

5. Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp’ers
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

6. Verdere versoepeling uitstel betalen van belasting
Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling.

7. Pas uw voorlopige aanslag aan!
Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden.

8. Verlaging invorderings- en belastingrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

9. Banken geven mkb half jaar uitstel van aflossing
Mkb-ondernemingen, met een financiering tot € 2,5 miljoen, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. Voorwaarde voor uitstel is wel dat de onderneming in de kern gezond is.

10. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen.

11. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO).

12. Verruiming kredieten Qredits
Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000.

13. Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd
Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven.

14. Gemeentes en waterschappen
Ook diverse gemeentes nemen maatregelen voor burgers en ondernemers die door het coronavirus in financiële moeilijkheden komen.

15. Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren
Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart 2020 een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren.

16. Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp’er
Zzp’ers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, grijpen naast de inkomensondersteuning voor zzp’ers vanwege het coronavirus. Dit meldt dagblad De Gelderlander.

17. Noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland
Het kabinet heeft besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen

18. Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers
Gepensioneerde zorgmedewerkers die hun pensioen meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd vervroegd hebben laten ingaan, kunnen nu in verband met de uitbraak van het coronavirus opnieuw aan het werk gaan zonder fiscale gevolgen voor hun pensioen

19. Exportkredietverzekering verruimd
In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekendgemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd