Ga terug

2 juni 2020

Financieel & JuridischNieuws

Eén op vijf werkenden bang om door corona baan te verliezen – door SalarisNet

Maar liefst 21% van de werkende Nederlanders vreest door het coronavirus zijn baan te verliezen. Dit blijkt uit onderzoek van WieZetJijOpEen.nu, onder 1.505 werkende Nederlanders. Van alle ondervraagden vindt 22% dat hun werkgever onduidelijk communiceert over de gevolgen van het coronavirus op de toekomst van hun organisatie.

Met 23% maken vooral hoogopgeleiden zich zorgen over hun baan, onder praktisch geschoolden is deze angst in mindere mate aanwezig (17%). “Enerzijds is het positief dat een groot gedeelte van werkend Nederland zich geen zorgen maakt. Anderzijds hebben we het over bijna 2.000.000 Nederlanders die ‘s nachts wakker liggen”, zegt Tom van der Lubbe, medeoprichter van Viisi Hypotheken. “De onzekerheden en angsten van deze groep dienen zeker serieus te worden genomen.”

Werkgevers

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers een belangrijke rol spelen bij de huidige onzekerheid onder werkenden. Niet alleen is 22% van de ondervraagden niet te spreken over de manier waarop hun baas de afgelopen maand heeft gecommuniceerd richting zijn medewerkers, ook is maar liefst 15% er niet van overtuigd dat hun werkgever er alles aan doet om hen te behouden. Een zesde is bovendien ontevreden over de extra werkdruk door het coronavirus en stelt dat er vanuit hun organisatie te weinig wordt gedaan om deze te managen. “Onverstandig”, zegt organisatiepsycholoog Kilian Wawoe, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. “Er is nog steeds een structureel tekort aan mensen en de vergrijzing gaat gewoon door. Juist in deze tijden moet je je mensen koesteren.”

_René Brouwers, directeur van Great Place To Work_Ik ben ervan overtuigd dat de werkgevers die zich nu sociaal opstellen en transparant zijn over alle moeilijke besluiten, daar na de crisis de vruchten van zullen plukken.

Toekomst organisatie

Ondanks dat 92% van de werkenden verwacht dat hun organisatie de coronacrisis overleeft, kan de manier waarop een bedrijf zich nu gedraagt grote gevolgen hebben voor de toekomst. Vooral op het gebied van werving en selectie lijkt het virus diepe sporen achter te laten. Zo stelt twee derde van de respondenten in de toekomst liever niet te werken voor een bedrijf dat zich tijdens de coronacrisis amoreel gedraagt. Ongeveer de helft zegt in de toekomst zelfs helemaal niet meer te solliciteren bij zo’n organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat vooral hoogopgeleiden dit erg belangrijk vinden. “Je – juist nu – heel bewust zijn van de manier waarop je als organisatie met deze crisis omgaat en hier maximaal transparant over zijn is essentieel”, zegt René Brouwers, directeur van Great Place To Work. “Ik ben ervan overtuigd dat de werkgevers die zich nu sociaal opstellen en transparant zijn over alle moeilijke besluiten, daar na de crisis de vruchten van zullen plukken.”

Bron: www.coronakrant.nl

Gerelateerd