Ga terug
Partner

17 april 2019

Training & Opleiding

Een leven lang leren bij Fontys

De behoefte aan een leven lang leren groeit. Uit onderzoek blijkt dat de markt voor cursussen en trainingen groeit. Men wil in een korte periode snel kennis opdoen. Door de sterk toegenomen vraag is het aanbod van Fontys de afgelopen jaren flink gestegen. Bovendien zijn er verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken extra aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers. We zien dat de instroom bij de klassieke vierjarige deeltijdopleidingen stagneert. Daarom heeft Fontys geïnvesteerd in marktconform aanbieden van deeltijdonderwijs, waarin sterker gefocust is op professionals die werk en studie combineren. Resultaat hiervan is meer flexibel en modulair onderwijs. Ook worden online lessen gecombineerd met contacturen in de klas of lessen in een praktijkruimte. Samenwerking met werkveld Een andere tendens is dat steeds vaker samen met het werkveld onderwijsaanbod wordt ontwikkeld en verzorgd. Personeelsontwikkelingsvraagstukken van organisaties of bedrijven kunnen daarvan de aanleiding zijn. Ook behoefte aan innovatie en kennis vraagt om professionals die up-to-date zijn en blijven. Alleen dan blijf je als bedrijf of organisatie relevant in de voortdurend veranderende maatschappij en houd je je concurrentiepositie sterk. Voorbeelden van cursussen ontwikkeld samen met werkveld Poweder Bed Fusion, deze cursus is opgezet samen met bedrijven als Shapeways, Blue Engineering, The art of Robotics, additive industries en anderen. Doel: Niet elk bedrijf kan zich veroorloven om werknemers meerdere dagen uit het arbeidsproces te onttrekken voor deelname aan cursussen. Maar het is wel belangrijk voor bedrijven en hightech  professionals om bij te blijven. Daarom heeft Fontys een online omgeving opgezet met verschillende korte cursussen uit verschillende domeinen. Thuisgevoel, deze cursus is tot stand gekomen na (praktijkgericht) onderzoek samen met Vitalis Woonzorggroep (Eindhoven), Savant Zorg (Helmond), Archipel Zorggroep (Eindhoven) en BrabantZorg (Schaijk). Doel onderzoek: Hoe kun je het verpleegtehuis zo inrichten dat ‘wij’ ons er thuis voelen en dat het een fijne plek is om te wonen en werken. Doel cursus: Fontys gaat met zorgprofessionals aan de slag om zijn/haar thuisgevoel te ervaren. De deelnemers worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar het thuisgevoel van hun bewoners en dit te vertalen naar de fysieke woonomgeving en leefruimte van de bewoner. Van Zorgen naar Coachen, deze cursus is ontwikkeld op de werkvloer van Libra revalidatie en audiologie in samenwerking met docenten van Fontys. Bij Libra zijn alle medewerkers inmiddels getraind. Fontys heeft de cursus opgenomen in het aanbod om ook medewerkers van andere zorginstellingen de mogelijkheid te bieden om deze training te volgen. ■ Hygiëne kwaliteitsmedewerkers, cursus die Fontys in nauwe samenwerking met een aantal deskundigen infectiepreventie uit het werkveld heeft opgezet Doel: De aandacht voor hygiëne en infectiepreventie in ziekenhuizen en overige zorginstellingen is sterk toegenomen. Dit is de taak van deskundigen infectiepreventie, die hierbij worden ondersteund door hygiëne  waliteitsmedewerkers (HKM-ers). Deze cursus zorgt ervoor dat de HKM-ers voldoende toegerust zijn om hun taken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie goed uit te voeren. Overheidsstimulering Naast fiscale voordelen voor werkgever en werknemer voor het volgen van trainingen cursussen zijn er vanuit de overheid ook verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers. Daarnaast stimuleert de overheid studies in sectoren die een structureel personeelstekort kennen. Nieuw in 2019 is het gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers. In een tijd waarin we langer blijven werken, zijn werkgeluk en werkplezier belangrijk. Een loopbaanadviseur geeft mensen van 45 jaar en ouder gratis advies. Naast de subsidie voor de professional is ook geld beschikbaar voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen. Alles over het opleidingsaanbod voor de professional vind je op fontys.nl/Pro. Ook vind je hier informatie over de subsidies en fiscale regelingen van de overheid. Bekijk de rest van het magazine op: https://issuu.com/intergraphic/docs/bbm_2019-1_scherm

Gerelateerd