5 augustus 2023

HRM

Een carrière bij Veldsink Groep?

Finance & Control is een afdeling in ontwikkeling!
De afdeling Finance & Control van Veldsink Groep breidt uit en professionaliseert. Met de dubbele van John Smulders als nieuwe financiële directeur en zakenpartner op 1 maart 2023 groeit de organisatie naar een volgende strategische fase.

 De samenwerking op de afdeling is heel goed, de teams zijn een leuke mix van disciplines en mensen en medewerkers krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen.

Vergader ontmoette 2 business controllers, Mark Jansenvolg en Sjoerd Stooker over het jaarlijkse terugkerende begrotingsproces illustreert de transformatie waarin Finance & Control zich bevindt. Ze voltooiden de groei van familiebedrijf Veldsink van bijna mee en ervaren nu dat hun functie zich in lijn daarmee op een natuurlijke manier ontwikkelt.

 Nieuwe strategische adviesrol
“We hebben ons gevestigd in een transitie van rapporteren achteraf naar een proactieve strategische adviesrol, inclusief het brengen van onderliggende toegevoegde waarde”, vertellen Mark en Sjoerd enthousiast. “Van cijfermatige berekeningen maken en financiële vastlegging naar het in gesprek gaan met de belanghebbenden op alle niveaus in de organisatie. We zijn voor hen een volwaardige business- en sparringpartner geworden.”

Doorleefd en toekomstgericht
De jaarlijkse begroting is een interactief proces om de organisatie verder te helpen met het behalen van haar doelstellingen. De business controllers toetsen de financiële haalbaarheid, maak een deurrekening en stel een begroting op. Geef ze ook een meerjarendoorkijk en stel de vraag van de plannen en investeringen passagier binnen de visie van Veldsink Groep. Een intensief, doorleefd en toekomstgericht proces.

Veldsink Groep, een familie van bedrijven
Studenten en collega's in de financiële wereld op verschillende niveaus zijn van harte welkom bij Veldsink Groep voor een mooie carrière. Veldsink is een warme familie van verschillende bedrijven en merken met hetzelfde DNA en alle vormen van financiële dienstverlening verspreid over vestigingen in heel Nederland.

 Voel je je thuis in een dynamische organisatie en wil je je graag ontwikkelen? Dan nodigen we je uit om contact op te nemen met onze afdeling Werving op telefoonnummer: 040 – 303 35 00 of via e-mail: recruitment@veldsinkgroep.nl

Onze vacatures en stageplaatsen vind je hier.

Je nieuwe werkplek is de Veldsink Campus in Nuenen.

www.veldsinkgroep.nl

Foto: links Mark Jansen en rechts Sjoerd Stooker