20 juni 2022

Innovatie & DuurzaamheidFinancieel & Juridisch

VOLGENDE BESTEMMING: SMART MOBILITY RESEARCH CENTER

De provincie Brabant laat er geen gras over groeien en trok onlangs 2,5 miljoen euro uit om samen met initiatiefnemers TNO en de gemeente Helmond een open innovatiecentrum op te zetten om zo slimme mobiliteitsoplossingen dichterbij te brengen. En daarbij hebben ze ook de hulp en de inbreng van Mkb’ers en ondernemers zeker nodig. Hoe? Maak de riemen vast: Jacqueline Verbeek-Nijhof werkt bij TNO en is accountmanager Brabant. Zij legt uit.

De provincie Brabant wil in 2030 een welvarende, internationaal concurrerende, duurzame en innovatieve economie zijn. Om dat te bereiken richten ze innovatie coalities op waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen inzitten. Deze coalities gaan zich bezighouden vijf maatschappelijke uitdagingen waarvan de digitale infrastructuur er een van is. Jacqueline: “Een van de zaken die de innovatiecoalitie digitale infrastructuur gaat oppakken is de oprichting van een Smart Mobility Research Center op de Automotive Campus in Helmond. In en rond Helmond zijn al fysieke testfaciliteiten aanwezig zoals de A270 met camera’s, transponders, wifibakens en kruispunten met intelligente verkeerslichten. Deze basis aan fysieke infrastructuur, gecombineerd met een internationaal erkende kennisbasis door een grote concentratie van aanwezige marktpartijen en TNO, geeft de unieke uitgangspositie om ook de digitale infrastructuur die nodig is voor slimme mobiliteit te testen. Daarom is Helmond de perfecte plek voor zo’n centrum. Het geld van de provincie is niet bedoeld voor bakstenen en cement maar wordt geïnvesteerd in innovatieve apparatuur, voertuiglabs, virtuele simulatie-omgevingen en voor een compleet datacenter. Hiermee wordt niet alleen aangetoond dat de technologie werkt, maar vooral ook op welke wijze deze het beste uitontwikkeld en uitgerold kunnen worden zodat onze toekomstige mobiliteit veiliger, schoner en effectiever wordt.”

Waar de provincie voorheen vooral investeerde in bedrijvenclusters kiezen ze nu voor de aanpak om investeringen vanuit maatschappelijke uitdagingen aan te vliegen. Op die manier stimuleren ze niet alleen onze economie, innovatiekracht en werkgelegenheid maar leveren ze ook een bijdrage aan de oplossingen voor gezamenlijke problemen. Jacqueline: “Het is tijd om de volgende stap te zetten waarbij we verder gaan dan wat technisch mogelijk is met een auto want we willen ook weten wat de impact van deze mogelijkheden is op de maatschappij als geheel. Wat betekenen autonoom rijdende auto’s bijvoorbeeld voor de burger en voor het nog niet slimme verkeer eromheen? Wat is de invloed van verkeersveiligheid en hoe regelen we aspecten als Cybersecurity goed. Dat gaan we op innovatieve wijze testen in het Smart Mobility Research Center als voorbereiding op grootschalige uitrol. “

Het is tijd om de volgende stap te zetten waarbij we verder gaan dan wat technisch mogelijk is met een auto want we willen ook weten wat de impact van deze mogelijkheden is op de maatschappij als geheel

Er wordt geïnvesteerd in innovatieve apparatuur, waarmee data uit de praktijk gekoppeld kan worden aan virtuele simulatie-omgevingen, maar ook voertuiglabs en een compleet datacenter

“En grootschalig betekent in dit geval dat we alle belanghebbenden betrekken”, besluit Jacqueline. Dus niet alleen de grote partijen en overheden die onderzoek en ontwikkeling van slimme mobiliteit doen, maar juist ook kleine partijen en onderwijs. Belanghebbenden zijn ook de onderwijsinstellingen als het Summa College, Automotive Centre of Expertise en Fontys Hogeschool. Leerlingen willen we heel graag betrekken bij het centrum. We kunnen onderwijs helpen met het voorbereiden van hun studenten op de nieuwe manieren van testen op basis van data en digitale modellen. Andere belanghebbenden zijn het MKB en ondernemers. Zij krijgen in het Smart Mobility Research Center toegang tot vernieuwende kennis en testmethoden uit kennisprogramma’s zoals het programma ‘digitale infrastructuur toekomstbestendige mobiliteit’ dat al loopt. Maar het is ook de bedoeling dat ze op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van de apparatuur die in het centrum komt te staan. Daarmee kunnen ze de kennis die ze opdoen in het innovatiecentrum gebruiken om hun eigen onderneming te versterken en daarmee steun je de economie in Brabant. Maar andersom is ook waar: ondernemers zijn niet alleen welkom om kennis over digitale infrastructuur op te doen maar ook om kennis, inzichten en ideeën te delen. Meer dan welkom!”