11 april 2022

Financieel & Juridisch

Duur­zaam Thuis le­ning stopt niet bij 20.000ste le­ning

Vandaag is de 20.000ste lening voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen, verstrekt. Om deze nieuwe mijlpaal te markeren, heeft gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels vanochtend een bezoek gebracht aan de leningnemer, in de gemeente Maasgouw. Daar kreeg hij niet alleen tekst en uitleg over de maatregelen, die door het bewonende koppel zijn genomen, maar hij bracht ook een cheque mee ter waarde van € 3000. Deze zal gebruikt worden voor het aanschaffen voor een warmtepomp.

Aanvragen stijgen

Naast het terugdringen van de uitstoot, dienen leningen van Duurzaam Thuis ook om kleinschalige opwek van energie mogelijk te maken en de levensloopbestendigheid van de bestaande woning te vergroten. Eerste tekenen wijzen recentelijk op een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen. Opvallend daarbij is dat steeds meer aanvragers naast energieopwekkende maatregelen nu ook isolerende maatregelen treffen met de leningen.

Vraag naar steun

Gedeputeerde van Gaans-Gijbels:

“Er zijn eigenlijk weinig redenen meer te bedenken om woningen niet te verduurzamen. Want door de woning energiezuiniger te maken, wordt niet alleen de uitstoot minder en het klimaat verbeterd, maar ook worden de maandelijkse energiekosten lager. Met de laagrente lening van Duurzaam Thuis komen we Limburgers dus zoveel mogelijk tegemoet om te verduurzamen. Dat nu de 20.000ste lening is aangevraagd, laat zien dat er behoefte is aan dit financiële steuntje in de rug.”

Goedkoper en duurzamer

Met de leningen van Duurzaam Thuis wordt verduurzaming van koop- en huurwoningen ondersteund en de mogelijkheid vergroot om langer in de verbeterde woning te blijven wonen. Met de lening kan de aanvrager bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak plaatsen, muren isoleren of een warmtepomp aanschaffen. Informatie over Duurzaam Thuis, over de lening of over het doen van een aanvraag voor de lening, is te vinden op www.duurzaamthuislimburg.nl

Duurzaam Thuis

De Provincie Limburg stimuleert huishoudens om energie te besparen en kleinschalige opwek te realiseren. Daarmee moet tussen 2015 en 2030 een C02-reductie van 25% gerealiseerd worden. De verduurzaming en kleinschalige energieopwekking vormen een belangrijk onderdeel van het bredere energiebeleid van het college van Gedeputeerde Staten.

Klik hier als je het bericht wilt bekijken op limburg.nl.