Partner

9 mei 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen versus duurzaam ondernemerschap

“Mensen moeten duurzaam ondernemen niet verwarren met duurzaam ondernemerschap. Natuurlijk heeft het beiden te maken met het toekomstbestendig maken van je onderneming. Maar om succesvol en structureel invulling te geven aan je wens om je bedrijf over te geven aan een nieuwe generatie, moet je op het juiste moment duurzaam ondernemerschap durven, kunnen  en willen tonen. En degenen die daar succesvol in zijn, zijn die ondernemers die zich het beste aan kunnen passen aan de steeds weer veranderende omstandigheden.” 

Marcel van Bergen haalt deze middag, op kantoor bij Berg & Partners in Eindhoven, bewust een Darwiniaanse wijsheid aan. ‘Het organisme dat in staat is om zich voortdurend aan zal passen aan de veranderende omstandigheden is het organisme dat uiteindelijk zal overleven. En zo is het in het bedrijfsleven natuurlijk niet anders. De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Neem het managen van je medewerkers en het omgaan met klanten en leveranciers. Deze groepen vertegenwoordigen in deze tijd vier generaties. De babyboomers en de generaties X, Y en Z. Elk met hun eigen kenmerken. Het zal duidelijk zijn dat dit direct en indirect invloed heeft op de manier waarop bedrijven moeten worden geleid en ingericht. Om nu, maar zeker ook in de toekomst succesvol te blijven, is het dus noodzakelijk om als organisatie jezelf opnieuw te blijven uitvinden.” 

En dat doe je in tegenstelling tot vroeger niet alleen maar samen met je Leidende Coalitie. 

Scherpte aan willen en kunnen gaan 
En daarom is het team van Berg & Partners succesvol reisleider in veranderingen voor directies, management en hun medewerkers. Daarmee bieden ze de hele organisatie perspectief op het daadwerkelijk realiseren van succesvolle, duurzame veranderingen. 

Savonije: “We willen directieleden, managers en medewerkers van organisaties verder brengen door inzicht en bewustwording te creëren en daardoor versneld ingesleten patronen te doorbreken. Zo ontstaan nieuwe inzichten en wordt de weg naar een duurzame (lees: toekomstbestendige) organisatie ingeslagen.”  

Van Bergen: “En dat kan soms confronterend zijn. Gelukkig zien we in de meeste trajecten die we begeleiden dat we in staat zijn om een doorbraak te forceren.” 

Savonije: “Durf over je eigen schaduw heen te stappen. Dat is heel belangrijk. Sterker nog dan ben je te laat. Nee, je moet tijdig de juiste omstandigheden en randvoorwaarden creëren die verandering mogelijk maken. Als je dat doet, wordt de kans op een geslaagd traject aanzienlijk vergroot.” 

Van Bergen: “Wij omschrijven dat als ‘vertragen om te kunnen versnellen’. Door even een pas op de plaats te maken, te reflecteren en bewust na te denken over de toekomst kun je daarna met versnelde pas de stappen maken die noodzakelijk zijn.” 

Duurzame veranderingen bewerkstelligen
Berg & Partners ontwikkelt na een uitgebreide intake vervolgens een traject op maat en gaan op individueel- en teamniveau aan de slag. Daarbij zetten de professionals zowel theorie als praktijk in. “Het is goed om kennis te hebben van zakelijke managementmodellen, maar je moet ook de vertaalslag naar de praktijk kunnen maken, het succes zit in het DOEN. Je moet het succes van de nieuwe aanpak ervaren. Dat is en blijft toch de beste motivatie om te veranderen’, vertelt Van Bergen. Al onze trainers “hebben met hun poten in de modder gestaan”, ze zijn zelf leiders in organisaties geweest. 

Savonije: “We nemen complete organisaties mee in deze veranderingsprocessen, maar het zal duidelijk zijn dat het vooral de decison makers zijn die veranderingsprocessen in gang moeten zetten en uiteindelijk moeten dragen. Daarom nemen we vooral hen en de leidende coalitie mee in het proces. Wat kan en moet beter en wat hebben we dan te doen. En nog belangrijker, wat is mijn rol daarin? En wil ik die rol vervullen. Ook als dat bijvoorbeeld betekent dat ik als leider een stapje terug of opzij moet doen?”  

Van Bergen: “We zorgen er voor dat zij de veranderopgave ‘doorleven’ zodat de kans op een succesvolle transitie aanzienlijk vergroot wordt. We zijn een als het ware de reisleider in het veranderproces. Daarmee realiseren we een duurzame verandering.” 

Savonije: “Niet de boel eens even lekker opschudden en dan weer vertrekken met de noorderzon, het beeld wat binnen organisaties nog wel eens leeft als het gaat om onze beroepsgroep. Niet even zaken fixen op het moment in het kader van symptoombestrijding, nee, het is onze passie om samen met de klant voor een structurele verandering te zorgen. Uiteindelijk streven we er naar om onszelf overbodig te maken. Als dat het geval is, hebben wij ons werk goed gedaan.” 

Welcome in The Leadership Valley 
Het creëren van (nieuw) leiderschap en het initiëren en implementeren van verandering. Het is datgene waar Berg & Partners een succesvol trackrecord in heeft opgebouwd bij ondernemers en bestuurders in de regio, dat laat zich teruglezen in de vele persoonlijke testimonials op hun website. Samengebracht in wat Van Bergen en Savonije omschrijven als ‘The Leadership Valley’. Van Bergen: “We begeleiden, inspireren, ontwikkelen en ondersteunen leiders in hun managementopgave en carrière. Dat doen we op velerlei locaties, maar ook tijdens onze veel geroemde Leadership Expeditions waarbij we leiders letterlijk vijf dagen meenemen op een leiderschap expeditie. Inspirerende reizen waar je uit je comfortzone gehaald wordt: je staat echt even stil of je nog de juiste koers vaart met jezelf, je team of de organisatie waaraan je leiding geeft. Tijd om te herijken en te herbronnen. Samen met andere deelnemers ervaringen uitwisselen, samen leren van nieuwe inzichten.” 

Savonije: “Geen telefoons, geen prikkels, maar aangewezen op jezelf en op elkaar in een goed gefaciliteerde omgeving. Vertragen om weer te versnellen in de meest essentiële vorm. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen.”