29 april 2022

Financieel & Juridisch

Duo-stad Eindhoven/Helmond geselecteerd voor Europese klimaatmissie

Eindhoven en Helmond krijgen Europese steun om sneller klimaatneutraal te zijn. Ze zijn als duo-stad gekozen om deel te nemen aan de Europese missie Klimaatneutrale en Slimme steden. In totaal 100 geselecteerde steden gaan een Klimaatactieplan opstellen. Deze steden krijgen vanuit de EU ondersteuning om te fungeren als experimenteer- en innovatieplek. Met als doel dat Europa in 2050 klimaatneutraal is.

Trots en blij met ruggensteun

Burgemeester en wethouders van beide steden zijn blij met de steun vanuit Europa. De uitdaging is om klimaatneutraal te worden. Het past in onze slimme Brainport-regio om daarbij samen te werken en aanwezige kennis en techniek te benutten. Deelname aan de missie geeft een extra prikkel om duurzame stappen te versnellen. Eindhoven/Helmond zet in op vergroening, innovatie en gedragsverandering van inwoners en de markt. Het duo gaat hiervoor met Europa een Klimaatactieplan uitwerken. Dit zogenaamde Climate City Contract is naar verwachting eind 2022 rond.

Maatschappelijke uitdaging

Voor klimaatneutraliteit moet er nog veel gebeuren. Van meer groen in de stad, slimme deelmobiliteit tot energiezuinig wonen, werken en leven. Want het gaat ook het nodige vragen van ons alledaags handelen. Het is een enorme maatschappelijke opgave, waarbij Helmond en Eindhoven willen dat iedereen kan meedoen. Bij het maken en uitwerken van het Klimaatactieplan zal de duo-stad dan ook met inwoners, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en de gemeenteraden om tafel gaan.

Zes Nederlandse steden

In totaal 377 steden dienden een voorstel in. Van de 100 geselecteerde steden zijn er zes uit Nederland: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven/Helmond, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt bij het ontwikkelen van de Klimaatactieplannen.