Ga terug

1 november 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Doorstroming op de ring Eindhoven beter door intelligente verkeerslichten

Begin 2019 zijn op het noordwestelijke deel van de Ring van Eindhoven de bestaande verkeerslichten omgebouwd naar intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Uit onderzoek blijkt dat de slimme software in deze iVRI’s de doorstroming op dit deel van de Ring (Kennedylaan-Evoluon) aantoonbaar verbetert. Een betere doorstroming zorgt ook voor een flinke reductie in schadelijke emissie, omdat auto’s minder afremmen en optrekken voor verkeerslichten. Zo dragen de iVRI’s bij aan een gezonde, leefbare en bereikbare stad. Om de doorstroming verder te verbeteren worden nu ook de iVRI’s op het oostelijk deel van de Ring voorzien van slimme software. Dit gebeurt op twee trajecten: Kennedylaan-Wolvendijk en Tongelresestraat-Aalsterweg.

Wethouder Monique List-de Roos (mobiliteit): "Met Eindhoven op Weg werken we sinds 2013 aan een aantrekkelijke en duurzame stad. Als we doorgaand verkeer uit de binnenstad willen weren, om meer ruimte te maken voor lopen, fietsen en openbaar vervoer, moeten we wel zorgen dat de Ring een aantrekkelijk alternatief is. Ik ben enthousiast over de eerste resultaten met de intelligente verkeerslichten. De software helpt om gemotoriseerd verkeer sneller door te laten rijden. In de ochtend- en avondspits ligt de winst in reistijd tussen de 5 en 13 procent.”

Intelligente verkeerslichten

De iVRI’s met hun intelligente software kunnen voorspellen hoeveel verkeer eraan komt. Ook herkennen ze aankomend verkeer beter. Met deze gegevens worden kruispunten efficiënter geregeld. De iVRI’s kunnen op termijn weggebruikers ook persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door aan te geven hoe lang het duurt voor het licht voor hen op groen springt. De slimme software die nu wordt geïnstalleerd op de trajecten Kennedylaan-Wolvendijk en Tongelresestraat-Aalsterweg moet de doorstroming verbeteren. Omdat op deze trajecten al een groene golf bestaat, is het effect wellicht minder groot dan op het noordwestelijk deel van de Ring.

Vervanging VRI’s westelijk deel

Op het westelijk deel van de Ring (Gestelsestraat-Beukenlaan) is het nu nog niet mogelijk om slimme software in te voeren. De verkeersregelinstallaties zijn hier nog niet omgebouwd naar iVRI. Om de doorstroming op korte termijn te verbeteren, worden de bestaande VRI’s hier beter afgesteld op de huidige verkeerssituatie. In 2020 of 2021 worden de VRI’s op dit deel van de Ring vervangen door iVRI’s.

Gerelateerd