Partner

8 juni 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Door samenwerken écht impact maken met recreatie & toerisme in Noordoost-Brabant

Bezorgden wethouder Van den Heuvel en wethouder Van Kessel namens tien regiogemeenten uit Noordoost-Brabant een telegram bij de voorzitters van MOOS, de Maasmeanders en de Maashorstboeren. De inhoud van het bericht is een reactie op de flessenpost die vorig jaar als noodkreet door de voorzitters werd bezorgd bij diverse gemeenten in Noordoost-Brabant. Zij riepen de hulp in van de gemeenten om de vrijetijdseconomie in Noordoost-Brabant nieuwe energie te geven en de krachten te bundelen rond marketing & promotie. In het telegram laten de regiogemeenten weten dat zij de kansen voor regionale samenwerking actief gaan verkennen. Zij doen hierin een beroep op de ondernemerskracht. De flessenpost is op een ludieke manier beantwoord met dit persoonlijk bezorgde telegram. 

 

Samenwerken is niet nieuw
De regio Noordoost-Brabant werkt op veel beleidsterreinen samen. Ook op het gebied van recreatie en toerisme. De energie van de verschillende gemeenten ging de laatste jaren echter uit naar lokale samenwerking en zichtbaarheid. Vanaf 2021 brachten de gemeenten gezamenlijk het beheer en onderhoud van het routenetwerk onder bij VisitBrabant Routebureau. Deze verstevigde samenwerking bood direct nieuwe kansen. Dat brengt de vraag: Welke kansen zijn er nog meer? En hoe organiseren we dat samen? De flessenpost liet zien dat dit vraagstuk leeft bij de ondernemers. Een sterke aanleiding om er echt mee aan de slag te gaan.  

 

Regionale samenwerking 
Bernheze, Boekel, Boxtel, 's-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Oss en Vught spraken op 30 mei 2023 over regionale samenwerking in Acropolis in Megen. Zij stellen tot 1 december 2023 een verkenner aan die samen met betrokken ondernemers aan de slag gaat. Het resultaat moet inzicht geven in hoe de regio ervoor staat, wat de kansen zijn voor samenwerking, wat recreatie en toerisme betekent voor andere vraagstukken zoals bijvoorbeeld leefbaarheid en hoe we de in beeld gebrachte kansen samen kunnen verzilveren. De verwachting is dat er, naast inzicht, in december een uitvoeringsprogramma ligt met concrete acties. VisitBrabant is een partner van de regio in dit proces en adviseert de regiogemeenten bij de stappen die zij zetten. Samen écht impact maken in Noordoost-Brabant, dat is het doel van de samenwerking. 

 

Thijs van Kessel, wethouder gemeente Oss:  “De samenwerking met ondernemers en vrijwilligers in onze regio maakt dat we de recreant écht iets moois te bieden hebben. Bezoekers en toeristen hebben daarbij geen boodschap aan gemeentegrenzen, daarom biedt regionale samenwerking zoveel kansen!” 

 

Jeroen van den Heuvel, wethouder gemeente Maashorst: “Samen met betrokken gemeenten, recreatieve ondernemers en organisaties verkennen we wat ons bindt en welke kansen er zijn om bezoekers in onze regio te laten verblijven. We hebben toeristisch en recreatief veel te bieden. Niet alleen voor onze gasten maar ook voor onze inwoners”.  

 

Marius Tielemans, wethouder gemeente Bernheze: “Binnen de regio zijn er veel juweeltjes van bedrijven die de aandacht verdienen. Als regio kunnen we van elkaar leren en focus leggen op het goed bereiken van de recreant.” 

 

Maarten Jilisen, wethouder gemeente Land van Cuijk: “De verkenning focust op de meerwaarde van samenwerking voor deze Brabantse gemeenten, ondernemers en andere partijen in het gebied. We bekijken ook hoe de stand van zaken voor recreatie en toerisme nu is, zodat we over een aantal jaar kunnen zien of er progressie is.” 

  

Henri Willems, wethouder gemeente Boekel: “Omdat onze regio meer te bieden heeft voor bezoekers dan elke gemeente op zich is samenwerking en samen werken met vrijwilligers en ondernemers op gebied van recreatie en toerisme van belang om deze mooie regio op de kaart te zetten”. 

 

Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: “Het is belangrijk dat we ons op allerlei niveaus in Brabant goed organiseren, daarin samenwerken en afstemmen. Zo kunnen we de kansen van toerisme maximaal benutten. Samenwerkingen op regionaal niveau zijn daarvoor cruciaal.”