Partner

21 april 2023

Leisure & Cultuur

Dodenherdenking gemeente Oss en de kernen

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei staan we stil bij de mensen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in een oorlog of bij een vredesmissie zijn omgekomen of vermoord. Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ‘Nieuwsgierigheid naar de ander; over leven met oorlog’.

Met dit thema is er aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Bijna iedere Nederlander heeft via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen sindsdien. Hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? En wat heeft dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid? Een actueel thema, zeker nu oorlog weer dichtbij komt.

In Oss en de kernen Berghem, Geffen, Herpen, Maren-Kessel en Ravenstein vinden de herdenkingen op 4 mei plaats.

Oss
De herdenkingsbijeenkomst in Oss is van 19.00 uur tot 20.45 uur bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg in Oss. Namens de gemeente is burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans aanwezig. De gastspreker dit jaar is Sia Mozes. Het programma bestaat verder uit toespraken van verschillende sprekers en muzikale bijdragen van o.a. KVA.

Voorafgaand aan de herdenking organiseert de Werkgroep Struikelstenen een wandeling langs de Struikelstenen. De wandeltocht start om 17.30 uur vanaf Goudmijnstraat 51.

Berghem
Om 19.45 uur begint de bijeenkomst bij het monument op de hoek Wilhelminasingel - vd Heuvelstraat, met speeches en kranslegging. Namens de gemeente is wethouder Dolf Warris bij de herdenking aanwezig. Geffen Om 19.00 uur is er een gebedsviering in de R.K.-kerk Maria Magdalena. Om 19.45 uur vertrekt men naar het vrijheids-herdenkingsmonument bij de kruising hoek Veldstraat/Lambertusstraat. Hier vindt ook de kranslegging plaats. Namens de gemeente is wethouder Sidney van den Bergh bij de herdenking aanwezig.

Herpen
Om 19.00 uur is er een gebedsdienst in de Sint-Sebastianus Kerk. Aansluitend vindt bij het monument bij de kerk een korte herdenkingsplechtigheid plaats, met muzikale omlijsting door muziekvereniging St. Hubertus uit Herpen. Namens de gemeente is raadslid Nick Pruimboom bij de herdenking aanwezig.

Maren-Kessel
Om 19.00 uur is er een herdenkingsdienst in en bij de H. Lambertuskerk in Maren-Kessel. Hierna kan men bloemen leggen bij de gedenksteen. Namens de gemeente is wethouder Thijs van Kessel bij de herdenking aanwezig.

Ravenstein
Om 19.00 uur start onder begeleiding van het Sint Barbara Gilde nabij het Raadhuis de stille tocht naar de oorlogsgraven op het kerkhof. Daarna volgt een ceremonie bij de oorlogsgraven op het kerkhof. Aansluitend vervolg van de stille tocht naar het monument voor de gevallenen in de Marktstraat, waar het vervolg van de herdenking plaats vindt. Namens de gemeente is wethouder Jacco Peter Hooiveld bij de herdenking aanwezig.

Omleidingen
We willen de verschillende plechtigheden ongestoord laten verlopen. Daarom zetten we diverse straten af. Daar waar nodig geven we omleidingen aan.

Vlagprotocol
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die we gebruiken, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte.