Partner

23 februari 2021

Divers woningaanbod in en rond pand ‘Shooters’

Aan de Ruwenbergstraat en de Duifhuisstraat komen 11 nieuwe woningen. Ontwikkelaar Geert van den Brekel en de gemeente hebben hierover een overeenkomst gesloten. Voormalig café ‘Shooters’ wordt omgebouwd naar vijf appartementen. Aan weerszijden hiervan komen nieuwe woningen. Wethouder Mathijssen (Ruimtelijke ontwikkeling): “Dit plan biedt ruimte aan goedkope koopwoningen, levensloopbestendige patiowoningen en appartementen. Naast de bouw van nieuwe woningen, wordt een al lang leegstaand pand getransformeerd waardoor een mooi divers woningaanbod ontstaat.”

De ontwikkelaar heeft een omgevingsdialoog gevoerd met de buurt. Het definitieve ontwerp is ook goedgekeurd door Welstand. Van den Brekel: ”Voor de verbouwing van het pand ‘Shooters’ en de bouw van de patiowoningen vragen we binnenkort een omgevingsvergunning aan. We hopen voor de zomer te kunnen beginnen met de bouw.” Om de vier rijwoningen aan de Duifhuisstraat te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan aangepast worden. De gemeente start hiervoor binnenkort de procedure. Ook de rijwoningen hoopt de ontwikkelaar rond de zomer te kunnen gaan bouwen.

Van omgevingsdialoog tot bouwvergunning

Om een dergelijk initiatief te kunnen uitvoeren, moet een ontwikkelaar met de buurt een omgevingsdialoog voeren. Dat betekent dat de plannen voorgelegd en besproken worden met omwonenden. Zij kunnen daar dan hun opmerkingen op geven voordat het plan definitief is en bij de gemeente wordt ingediend. De gemeente kijkt dan of het plan binnen het bestemmingsplan past. Als dat zo is, kan er een omgevingsvergunning (bouwvergunning) worden aangevraagd. Anders moet het bestemmingsplan aangepast worden. De ontwikkelaar blijft ook tijdens de bouw de omgeving op de hoogte houden om zo samen tot een fijne woonomgeving te komen.