Partner

19 december 2023

Innovatie & DuurzaamheidTech, Ict & SmartmobiliteitTransport & Logistiek

Digitale kijkdoos genereert betrouwbare inzichten voor de stad

Met een terugblik op de behaalde resultaten, maar ook met een aankondiging van nieuwe initiatieven, sloot Logistics Community Brabant op 14 december 2023 het Regio Deal-project ‘Leefbare Stad’ af. Dit deed zij samen met alle betrokken stakeholders, studenten en geinteresseerden in de Digitale Atlas van de Leefbare Stad. 

Om steden klaar te stomen voor de aangekondigde zero emissiezones in 2025, startte LCB in 2021 met het project Leefbare Stad, Ondersteund met een Regio Deal subsidie en in samenwerking met Argaleo, Dat Mobility, Stratopo, Move Mobility en Breda University of Applied Sciences werd een projectplan opgesteld. Al snel werd duidelijk dat de B5-steden naar een onderligger zochten; over welke problematiek praten wij en hoe verhoudt zich dat tot onze stad? Met dit vraagstuk werd de Digitale Atlas geboren: een hulpmiddel voor dialoog en kennisversnelling over personen- en goederenmobiliteit in de stad. Gevuld met publieke en verrijkt met besloten data een bron van informatie voor inrichters en gebruikers van de stad. 

Early adaptors
Early adaptors Jan de Rijk, DHL, Jeroen Bosch ziekenhuis, Jumbo en de gemeente ’s-Hertogenbosch geloofden in het nut en noodzaak van de Atlas en stelden data beschikbaar. Studenten en onderzoekers gingen ermee aan de slag en onderzochten de toegankelijkheid en beschikbaarheid van bedrijventerreinen, evenementenlocaties, lastmile beleveringen en bezoekersstromen in de stad. Ethische vraagstukken werden daarbij steeds afgewogen: kies je voor de snelste of de meest veilige route? Nieuwe inzichten en opgeleverde datasets leverden een significante bijdrage aan de Digitale Atlas van de Leefbare Stad. 

Actuele informatie
Het absolute voordeel van het werken met de Digitale Atlas is dat het gebruik maakt van ruim 200 publieke data bronnen die voortdurend worden geactualiseerd. Ruud Weijmans, themamanager Leefbare Stad: "Recente ontwikkelingen als gevolg van bv Corona, oorlog in Oekraine en de energietransitie worden steeds geupdated. Daardoor kunnen vertegenwoordigers van gemeentes, bedrijfsleven en de kennisinstellingen inzichten verkrijgen waarbij de situatie van vandaag beoordeeld wordt en beslisingen genomen kunnen worden op vraagstukken van morgen. Dank daarbij aan bezoekersstromen voor binnensteden en bedrijventerreinen, TomTom-verkeersinformatie, stikstof uitstoot langs provinciale- en rijks wegen, herkomst en bestemmingsinformatie van personen en goederen vervoer."

Gebruik maken van de Atlas
Nu de Atlas bewezen gereedschap is moet de volgende stap gezet worden: onder de aandacht brengen bij een bredere doelgroep. Daarmee gaat LCB terug naar de eerste stap in het Regio Deal-project: steden klaarstomen voor de aangekondigde zero emissiezones in 2025. Nu mét onderbouwd communicatiemiddel! 

Doorontwikkeling
Rust roest, dus ook na de introductie zal de Atlas onderhevig blijven aan veranderingen. LCB heeft daarom een visie opgesteld voor 2024 en gaat met studenten en experts werken aan de volgende vraagstukken:

  • Logistiek en Stad: de zero emissiezones zijn per 2025 van kracht. Daarom komt er verdiepend onderzoek naar beleveringen en bezoekers in de stad. Daarnaast ook onderzoek naar bouwlogistiek: hoe optimaliseer je bouwstromen en verhoog je efficiency en veiligheid zodat de overlast rondom een bouwplaats geminimaliseerd wordt. 

  • Imago logistiek vastgoed: het huidige imago van de logistiek leidt onder een negatief beeld; te veel transport op de weg en horizonvervuilers in de vorm van magazijnen en DC’s. LCB gaat onderzoeken of deze magazijnen ook een bijdrage kunnen leveren aan de huidige energie transitie, Last Mile distributie en het mogelijk integreren met overige functies zoals recreatie en wonen.

  • Containertransporten van Rotterdam naar Brabant: In eerdere projecten onderzocht LCB al de mogelijkheden van multimodaal transport over water, spoor en weg. Rotterdam verwacht in de komende jaren een groei door te maken naar 26,5 miljoen TEU. Wat betekent deze groei voor de verbindingen naar Noord-Brabant? Hoe kan de registratie van containertransport over water nu verder in de Digitale Atlas uitgebreid worden? Waar ontstaan knelpunten in het huidige netwerk en met welke maatregelen kan dit voorkomen worden? 

Daan Quaars, directeur LCB: “Bedrijven en gemeenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om te participeren in de ‘Leefbare Stad’-visie 2024. Dit past ook geheel in de nieuwe LCB 2.0-strategie die wij voor ogen hebben. Daarin zoeken wij in de vorm van communities nóg meer naar samenwerking en verbinding met onze stakeholders. Informatie met elkaar delen is daarbij een vereiste; alleen dán brengen wij logistieke innovaties in Brabant verder en genereert, in dit geval, de Digitale Atlas nog betere inzichten voor een leefbare stad.” 

Subsidie
Het project ‘Leefbare Stad’ is van start gegaan op 1 januari 2021 en wordt formeel afgesloten op 31 december 2023. Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Midden West-Brabant Makes & Moves. Aan dit project werkten Argaleo, Dat Mobility, StraTopo, Move Mobility, Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven en Breda University of Applied Sciences mee.