Ga terug

5 mei 2020

Financieel & JuridischNieuws

De verwachte invloed van het coronavirus op de omzet en de bedrijfsvoering van middelgrote ondernemingen – door Kruger

In de week van 20 april heeft Kruger aan 4.800 ondernemers, directie- en managementleden van Nederlandse middelgrote bedrijven gevraagd deel te nemen aan een enquête over de verwachte invloed van het coronavirus op de omzet en de bedrijfsvoering.

De uitkomsten van de enquête zijn gebaseerd op beantwoording door 166 bestuurders, waarvan 80% reageerde voor de persconferentie van dinsdag 21 april jl. Hoewel dit geen representatieve steekproef is, kan het wel een goed informatief beeld geven. Temeer omdat in de media veelal aandacht uitgaat naar het echte kleinbedrijf (kapper, kroeg, etc.) of grootbedrijf (met name KLM). Met deze enquête hebben wij getracht om ook de verwachtingen en meningen van de middelgrote ondernemingen (omzet € 2,5 mln. – € 500 mln.) te peilen.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • 73% verwacht ook in 2021 een lagere omzet dan in 2019.

  • Er is een opmerkelijk verschil in de verwachte daling in omzet en de geplande maatregelen om dit te bestrijden tussen de kleinere (omzet < € 25 mln.) en grotere ondernemingen.

  • Kleinere ondernemingen komen beperkt in actie, terwijl grote ondernemingen relatief veel gaan besparen en steun zoeken bij de financiers.

  • Grotere ondernemingen zijn positiever over de nabije toekomst dan kleinere.

  • 84% verwacht een omzetdaling in 2020 t.o.v. 2019.

  • 38% denkt het aantal medewerkers dit jaar met meer dan 10% te verminderen.

  • De NOW-regeling leidt slechts tot vertraging reorganisatie.

Bekijk de volledige rapportage.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd