Partner

16 juni 2021

Innovatie & Duurzaamheid

De tijd om in actie te komen is NU! - Otto de Bont, CEO Renewi

Dit is een cruciaal jaar, waarin Europa en het Verenigd Koninkrijk verdere voorbereidingen treffen om de doelstellingen voor de circulaire economie waar te maken. Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf, staat klaar om overheden te helpen bij het terugdringen van broeikasgasemissies en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen door meer gebruikte materialen om te zetten in hoogwaardige secundaire grondstoffen.  


De emissie van broeikasgassen in Europa daalde afgelopen jaar met 13,3%. Dankzij dit indrukwekkende resultaat is het continent goed op weg om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te behalen. Maar als Europa de emissies verder wil terugdringen, is er actie nodig.

 

Het is tijd dat Europa en het Verenigd Koninkrijk de circulaire economie tot hun voornaamste prioriteit maken: afval en vervuiling uit het productieproces weren, producten en materialen in gebruik houden en natuurlijke systemen regenereren om de algehele gezondheid van het systeem te bevorderen en te versterken. De recyclingsector speelt een sleutelrol bij het omzetten van gebruikte materialen (afgedankte producten) in hoogwaardige secundaire grondstoffen, en dient er tevens voor te zorgen dat fabrikanten deze grondstoffen kunnen gebruiken ter vervanging van nieuwe, zogenaamde virgin, grondstoffen. Daarmee beschermen we niet alleen de aarde door de noodzaak van het ontginnen van nieuw materiaal te beperken, maar beperken we ook koolstofemissies in het productieproces.

 

“Europa en het Verenigd Koninkrijk hebben laten zien een leidende rol te willen spelen in de introductie van circulariteit en het bevorderen van de circulaire economie”, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi. “Daarbij lopen Nederland en België voorop, samen met een handvol andere Noord-Europese landen. Overheden moeten echter extra stappen zetten om te zorgen dat de ambitieuze klimaatdoelstellingen worden behaald.”

 

“Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van maatregelen om de vraag naar secundaire grondstoffen te stimuleren, zoals een verplichte minimale te gebruiken hoeveelheid deze materialen, het heffen van CO2-belasting op verbranding als ook het introduceren van “reële kostprijzen” op primaire materialen om de gevolgen voor het milieu inzichtelijk te maken. Het is ook belangrijk om het aanbod van subsidies te vergroten om het gebruik van innovatieve nieuwe recyclingtechnologieën te stimuleren, zodat lastig te recyclen afvalstromen in de toekomst eveneens kunnen worden gerecycled”, zegt hij. “Dit is het moment voor overheden om in actie te komen en te zorgen dat de industrie de circulaire economie steunt.”

 

Renewi staat klaar om overheden te ondersteunen middels zijn duurzaamheidsstrategie, die draait om het produceren en hergebruiken van een groeiende hoeveelheid secundaire grondstoffen, gekoppeld aan de missie om de recyclingpercentages vóór 2025 met 10% te verhogen tot 75%. Dankzij deze inzet in combinatie met de bestendige resultaten van Renewi en de gerealiseerde reductie in CO2-emissies van activiteiten op de bedrijfslocatie en afvalinzameling met behulp van lage-emissievoertuigen helpt Renewi Europa en het Verenigd Koninkrijk om hun waardeketens nog meer circulair te maken.


Lees meer over de inspanningen van Renewi in het duurzaamheidsverslag: https://www.renewi.com/en/investors/investor-relations/reports-and-presentations