14 oktober 2022

Training & OpleidingTransport & Logistiek

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

HYDRIDE LEEROMGEVING VOOR STUDENTEN: THEORIE EN PRAKTIJK OP DE WERKVLOER

Dit schooljaar hebben studenten van de Curio mbo-opleiding Transport en Logistiek in Oosterhout hun schoolbanken verruild voor een plek tussen stellingen, heftrucks en pallets. Dit project is het resultaat van een tweejarige samenwerking tussen de drie O’s van Onderwijs, Overheid en Ondernemers, waarbij jonge mensen voorbereid worden op een baan in een van de meest innovatieve branches van onze samenleving: de logistiek. Henk Bellemakers (onderwijsmanager Curio), Floor de Champs (HR-medewerker bij logistiek partner FreightNed) en Jan Visser (directeur De Graaf Logistics) bespreken met elkaar wat de kracht van samenwerken is.

Kennis en vaardigheden uitwisselen
Henk: “De logistiek is bij uitstek een branche waarin werknemers de kans hebben om door te groeien en verder te leren. Met het project in Oosterhout spelen wij hierop in door studenten de mogelijkheid te bieden om in één jaar de startkwalificatie voor logistiek medewerker te halen. Afhankelijk van hun ambities kunnen ze daarna verder groeien en een opleiding volgen voor logistiek teamleider, chauffeur wegvervoer of logistiek supervisor.”

Dit project is een vorm van hybride leren waarbij praktijkleren en oefenen van vaardigheden voorop staat

“Voorheen werkten we volgens een BBLconstructie waarbij studenten één dag in de week naar school gaan en andere dagen stagelopen” vervolgt Henk. “Dit project is anders. Het is een vorm van hybride leren waarbij praktijkleren en het oefenen van vaardigheden voorop staat. Dit past perfect bij studenten die vooral doeners zijn. Het hybride zit in het feit dat studenten vijf dagen per week in de bedrijven aanwezig zijn en daar ook les krijgen. Voorheen bedacht het onderwijs de inhoud van de lesstof op basis van kwalificatiedossiers die wij vervolgens interpreteerden. Nu gaan we deze dossiers samen met het bedrijfsleven vormgeven en dit project is daar een mooi voorbeeld van. Het is goed dat onderwijs en ondernemers met elkaar aan tafel zitten. Wij horen wat het bedrijfsleven belangrijk vindt en kunnen onze lesstof relevant houden. Tegelijkertijd kunnen werknemers deelgenoot worden van onderwijs door het uitwisselen van kennis en vaardigheden. Puur win win.”

Werken in een hippe sector
FreightNed is een van de vier bedrijven die deelneemt aan dit project. Dat doen ze omdat ze een sociaal maatschappelijke bijdrage willen leveren aan de volgende generatie. Floor: “Wij willen de logistiek laten zien en jongeren enthousiast maken voor deze branche. Het is een hippe sector, met veel innovatiekracht die kansen biedt aan young professionals. Deze bedrijfstak is een essentiële schakel in de economie. Zonder logistiek, zijn de winkels en de supermarkten leeg. Worden ziekenhuizen en apotheken niet bevoorraad. Het is leuk, tastbaar en dynamisch werk. Echt, iedere dag is weer anders. Wat de studenten vinden van FreightNed? We hebben introductiedagen gehad en ze voelden zich ontzettend welkom bij ons. Ze blijven twee maanden en dan krijgen ze de kans om kennis te maken met een ander bedrijf in de sector. Daar ontmoeten ze weer nieuwe collega’s en krijgen een breder beeld van het werk. Als wij ons allemaal inzetten wordt dit een succes en kiest een nieuwe generatie voor een aantrekkelijke carrière in de logistiek.”

Onderdompelen
“Een familiebedrijf als De Graaf Logistics, moet naar de toekomst kijken”, vertelt Jan. “We hebben weinig verloop maar er gaan wel mensen met pensioen. We zijn een erkend leerbedrijf en leiden studenten op voor een beroep in de logistiek. Van chauffeur tot logistiekmedewerker of supervisor. Maar we willen nog meer gaan samenwerken met andere belanghebbenden. Met elkaar moeten we de verantwoordelijkheid nemen om jonge mensen te interesseren voor de logistiek. Niet specifiek voor De Graaf Logistiek, maar sector breed. Het werk kan misschien bij twee bedrijven hetzelfde zijn, maar de cultuur van het ene bedrijf kan beter bij iemand passen. In dit project worden studenten echt ondergedompeld in een logistieke omgeving. Als ze uit het raam kijken, kijken ze niet meer naar een schoolplein, maar naar een bedrijf waarin ze straks misschien werkzaam zijn en stappen gaan zetten. Op het moment dat jongeren les krijgen kan een docent besluiten om in de praktijk te gaan kijken, in het magazijn bijvoorbeeld. Op deze manier versterken theorie en praktijk elkaar en gaan excellent onderwijs en excellent werkgeverschap hand in hand. ”