31 augustus 2023

Innovatie & Duurzaamheid

De hele wijk Vliedberg aardgasvrij

Voor die wens hebben Warm Vliedberg (de warmtecoöperatie in oprichting, ontstaan vanuit het G1000 Burgerberaad), gemeente Heusden, wooncorporatie Woonveste en warmtepartner Kelvin B.V. de handen ineengeslagen. Samen gaan zij onderzoeken wat de beste manier is om dit voor elkaar te krijgen. Er worden meerdere oplossingen bekeken, waaronder een lokaal warmtenet, dat haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar is voor zo’n 2000 woningen, kleine industrie en bedrijven in de wijk Vliedberg.

Warm Vliedberg heeft vanuit het G1000 Burgerakkoord een stappenplan gemaakt en in samenwerking met de gemeente en Woonveste als warmtepartner het bedrijf Kelvin B.V. geselecteerd om dit plan verder uit te werken en, indien haalbaar, uit te voeren. Vandaag hebben de vier partijen daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee onderstrepen zowel de gemeente als Woonveste dat ze het initiatief van Warm Vliedberg ondersteunen. De ondertekening is het startsein voor een haalbaarheidsonderzoek waarin naar meerdere oplossingen wordt gekeken, waaronder een lokaal warmtenet. Met een warmtenet kun je alle gebouwen in de wijk verwarmen. Een CV-ketel op gas in elk pand is dan niet meer nodig. De vier partijen willen toewerken naar een samenwerkingsovereenkomst.

Voor meer informatie over dit initiatief kun je contact opnemen met de gemeente Heusden via telefoonnummer 073 – 513 17 89, of door te mailen naar info@heusden.nl.