Ga terug

17 april 2020

Financieel & JuridischHRM

De coronacrisis en arbeidsparticipatie; gaat dat wel samen? – door SalarisNet

Werknemerszaken

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn ingrijpend. Ook werkzoekenden en werkenden die onder de Participatiewet vallen hebben daar last van. Op het maatwerk dat de gemeentes toepassen bij de re-integratieondersteuning van hun cliënten is altijd de zorgplicht van toepassing dat re-integratie plaatsvindt onder veilige en gezonde voorwaarden.

De coronacrisis en arbeidsparticipatie. Gaat dat wel samen?

De gemeentes zorgen er dus ook voor dat de corona-maatregelen worden toegepast: niet onnodig reizen en afstand houden. Dit betekent dat sommige vormen van re-integratieondersteuning nu niet zijn uit te voeren. Maar bijvoorbeeld een proefplaatsing bij een supermarkt is nog steeds mogelijk, wanneer op de werkplek afdoende maatregelen zijn getroffen.

Minder baankansen

In iedere crisis nemen de baankansen voor alle werkzoekenden af, dus ook voor mensen met een bijstandsuitkering. In sommige bedrijven is echter wel degelijk nog vraag naar personeel. Zowel nu als na afloop van de coronacrisis. Sollicitatieprocedures worden nu ook aangepast, zodat men zich kan houden aan de coronamaatregelen; bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek via een beeldverbinding. In dit verband is het van belang dat gemeentes binnen de kaders van de Participatiewet uitdrukkelijk de ruimte hebben om de in de Participatiewet omschreven algemene verplichting tot arbeidsinschakeling af te stemmen op de individuele omstandigheden van de belanghebbende. Het is daarom niet nodig om de verplichtingen ten aanzien van de arbeidsinschakeling categoriaal voor alle bijstandsgerechtigden tijdelijk op te schorten.

Tegenprestatie in de bijstand

De coronamaatregelen leggen ook restricties op aan de tegenprestatie die nu aan mensen gevraagd kunnen worden. Staatssecretaris Van Ark vindt dat zij van gemeenten niet het onmogelijke vraagt. Maar er zijn ook vormen van tegenprestatie die nog wel goed uitgevoerd kunnen worden. ‘Ik vertrouw in deze moeilijke tijden dat de colleges hierin de goede afwegingen maken.’

Voor mensen die onder de Participatiewet vallen en werkzaamheden verrichten binnen een bedrijf gelden dezelfde voorwaarden als voor hun (andere) werknemers. Dus voor hen worden dezelfde maatregelen genomen tegen besmetting door het virus.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd