Ga terug

19 oktober 2020

Tech, Ict & Smart

Datavoorbeelden uit de Smart Industry praktijk Leer van ondernemers tijdens DVC-SI webinars op 27 oktober

· Wilt u aan de slag met data?
· Heeft u behoefte aan inspirerende praktijkvoorbeelden?

MKB ondernemers in de maakindustrie, die ervaring hebben op het gebied van data, delen hun verhaal met het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI). Elke maand kunt u van hen leren tijdens een prettig opgezet webinar met informele interactie met de deelnemers.

2eDVC-SI webinar Datavoorbeelden uit de Smart Industry praktijk – ondernemers aan het woord

Leer hoe MKB ondernemers meerWaarde met data creëren met voorbeelden uit de praktijk en een kijkje in de digitalisering binnen de keten.

Als onderdeel van de Den Bosch Data Week organiseert het Data Value Center - Smart Industry op 27 oktober een webinar serie bij en in samenwerking met partner Jheronimus Academy of Data Science.

Noteer in je agenda: DVC-SI Webinar op 27 oktober:
Een leuk (gratis) programma met interessante onderwerpen rondom het realiseren van meerwaarde met data!
· Levenslang leren
· Data cases voor het MKB
· Data delen in de keten

Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-meerwaarde-met-data-data-voorbeelden-uit-de-praktijk-115964580181?aff=BBM

Gastheren Renato Calzone (JADS Programma Manager Smart Industry) en Gerard Blom (Programma manager Data Value Center - Smart Industry) laten met concrete praktijkvoorbeelden zien hoe ze MKB bedrijven ondersteunen.

Webinar programma

10:30u – 10:45u – Introductie JADS en DVC
Renato en Gerard zullen kort JADS en het Data Value Center Smart Industrie introduceren.

Van 10.50 tot 11.15 uur - Levenslang leren in de Smart Industry
Van Frankenhuyzen is een pionier als het gaat om het gebruik van data. Met data optimaliseert Jan tal van processen, van orderverwerking tot productie en logistiek.

Het gebruik van data maakt het ook mogelijk voor klanten om de producten aan te passen aan de klantwensen. Jan heeft de Data Science opleiding van JADS gevolgd, samen met zijn ICT medewerker Sander van Diermen, om een bredere kennis op te doen van data technologie methodes en hun mogelijke toepassing.

Chantal Stevels begeleidt de deelnemers aan de Professional Education opleidingen van JADS. Ze gaan in gesprek over de introductie van data technologie binnen Van Frankenhuyzen en welke rol JADS hierin speelt.

Van 11:20 tot 11:45 uur - Data Cases voor het MKB in de Smart Industry
Gerard Theijssen had onvoldoende betrouwbare informatie over elektronica componenten. Deze informatie wordt uit diverse bronnen samengesteld, waaronder eigen testinformatie, van partners of van het internet. JADS MKB Datalab helpt bij het vinden van datasheets en het verwerken van de gegevens uit deze datasheets. Hierdoor verbetert de productkwaliteit. Dit eerste resultaat wordt gedeeld met NEVAT leden.

Jac Goorden heeft voor Mijnwater, leverancier van duurzame energie, een data dashboard opgezet om de distributie en opslag van energie nog beter te laten verlopen. Hiervoor was meer inzicht in de beschikbare interne en externe databronnen nodig.
Case study: Efficienter energiebeheer dankzij data

https://smartindustry.nl/projecten/dvci-si-nog-efficienter-energiebeheer-dankzij-data

Thomas Meulenbroek, student bij JADS en verbonden aan JADS MKB Datalab heeft dit dashboard samen met Mijnwater gerealiseerd. Het ambitieuze project kreeg een duw in de rug dankzij het Data Value Center en voor Thomas was het een waardevolle leerschool.

Case study: Alles moet kloppen van data tot samenwerking

https://smartindustry.nl/projecten/dvci-si-alles-moet-kloppen-van-data-en-structuur-tot-samenwerking

Van 11:50 – 12.15 uur - Data delen in de Smart Industry keten
De leden van de Nevat zijn belangrijke toeleveranciers van de maakindustrie. De organisatie richt zich op verschillende branches (elektronische componenten, plaatverwerkende industrie, onderdelen voor verspaning, precisieonderdelen, etc.). Klanten verwachten steeds vaker just-in-time levering, in heel kleine series. Het goed onderling kunnen delen van data is essentieel om fouten te voorkomen en het proces efficiënt te houden:

- Zijn onderdelen nog op voorraad?
- Hoe ziet de catalogus met artikelen er uit?
- Is de tekening in orde?
- etc.

Onder de titel ‘Smart Connected Supplier Network’ is tussen maakbedrijven en hun ICT-leveranciers een samenwerking opgezet om digitale informatie makkelijker uit te wisselen, bijvoorbeeld over orders en logistiek. De keten als geheel wordt gekoppeld om bedrijven meer controle te geven over het delen en gebruik van hun data. Waar staat het initiatief nu, welke vervolgstappen zijn er en hoe haken bedrijven aan?

Smart Connected Supplier Network is één van de Fieldlabs van Brainport Industries. John Blankendaal, Directeur van Brainport Industries, geeft een korte toelichting bij de fieldlabs.

12: 15 tot 12.30 Afsluiting

Zelf aan de slag met data?
Wil je als MKB onderneming in de Smart Industry zelf ook aan de slag meerwaarde met data te realiseren? En weet je niet:
- Waar te beginnen?
- Hoe je verdere stappen kunt zetten?
- Wat data voor jouw bedrijf kan opleveren?

Neem contact op met het Data Value Center - Smart Industry: datavaluecenter@smartindustry.nl.

www.smartindustry.nl/dvc

Gerelateerd