Ga terug

11 oktober 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Data Value Center Smart Industry: Meerwaarde met data

Ondernemers helpen meer waarde te halen uit data: dat is het doel van het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI). Het DVC-SI is een not-for-profit project van de Smart Industry Hub Zuid-Nederland en ondersteunt ondernemers, beslissers en professionals met het optimaal inzetten van data voor:

- het optimaliseren van processen,

- de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en verdienmodellen,

- en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties.

Met een onafhankelijke en laagdrempelige aanpak helpen we de Nederlandse maakindustrie in te spelen op de zich snel ontwikkelende data-economie waarmee bedrijven hun concurrentiepositie kunnen versterken. Dat doen we o.a. door het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde en verschillende samenwerkingsinitiatieven.

Voor de hightech maakindustrie

Het DVC-SI is een Brabants initiatief, maar staat open voor alle bedrijven in het Nederlandse Smart Industry cluster. Het richt zich op de hightech maakindustrie waar veel data wordt gegenereerd in productieprocessen, onderhoud en logistiek. De oprichting van het DVC-SI is in lijn met het Smart Industry streven om op termijn in meer Nederlandse regio’s soortgelijke centra op te zetten.

Data-economie

Economiegedeputeerde van provincie Noord-Brabant, Martijn van Gruijthuijsen: “De maakindustrie werkt steeds meer datagedreven. Middelgrote en kleine bedrijven zien de mogelijkheden daarvan maar kunnen die niet altijd benutten doordat zij onvoldoende kennis, expertise en data van goede kwaliteit bezitten, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 600 bedrijven in Brabant. Het Data Value Center helpt hen oplossingen te vinden en verlaagt de drempel om hier toch mee aan de slag te gaan. Samen maken we Brabant met het DVC klaar voor de data-economie van de toekomst.”

Praktische ondersteuning voor ondernemers

Gerard Blom (BOM) is coördinator van het initiatief: “Ondernemers kunnen bij het DVC-SI terecht voor voorlichting en workshops over de mogelijkheden van big data, open data en hun eigen data. Maar ook voor een goede quick scan, advies op maat en experimenten met nieuwe verdienmodellen. Verder brengen we bedrijven in contact met leveranciers, consultants en kennisinstellingen, of mogelijke partners voor nieuwe samenwerkingsprojecten. Ondernemers die graag op de hoogte willen blijven kunnen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en zijn van harte welkom tijdens onze evenementen.”

Gezamenlijk initiatief

Het DVC-SI is een gezamenlijk initiatief van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, Jheronimus Academy of Data Science, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, REWIN, SURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor meer informatie over de diensten en evenementen van het Data Value Center Smart Industry, kijk op: www.smartindustry.nl/dvc of stuur een email naar: datavaluecenter@smartindustry.nl