Partner

23 oktober 2023

Transport & Logistiek

Dagelijks efficiënt en duurzaam op de weg

“Wij latend dagelijks zien dat we dankzij onze professionele visie op de supply chain van bedrijven geen kostenpost zijn, maar juist waarde toevoegen voor de klanten”, stelt Pieters. “Door op het juiste moment en zo veilig mogelijk de lading op plaats van bestemming te hebben tegen een marktconforme prijs. En wij doen dit met een moderne vloot die zo ‘groen’ mogelijk is. We laten onze vrachtwagens bijvoorbeeld zo veel mogelijk op biobased HVO-diesel rijden. Die onze chauffeurs onder andere op onze eigen vestigingen kunnen tanken. Daarmee verlagen we de CO2-uitstoot van onze vrachtwagens met 90 procent. Daarnaast wijzen we onze medewerkers op het belang van lean en green werken. Een goed voorbeeld daarvan is het zo optimaal mogelijk benutten van de beladingscapaciteit van de wagens. Want niets is zo schadelijk als rijden met een trailer die niet helemaal vol zit. Efficiënt plannen is in ons vak dan ook net zo belangrijk als bijvoorbeeld slim en zuinig rijden.

Onze sector is voortdurend in beweging

Pieters wil er maar mee aangeven dat logistiek en transport meer is dan producten van A naar B vervoeren. Niet in de laatste plaats door de voortdurende veranderingen in de markt en de steeds weer nieuwe wet- en regelgeving waar de sector mee te maken krijgt. “Onze sector is voortdurend in beweging. Ook omdat de vraag van onze klanten aan verandering onderhevig is. Nu zien we op dit moment dat er veel onzekerheid heerst door de huidige inflatie waardoor prijzen van bijvoorbeeld energie en grondstoffen stijgen.

Ook is er de angst voor een naderende recessie. Maar ook het tekort aan goed en vakkundig personeel speelt bepaalde markten, waar het wel goed gaat, parten. Dit soort ontwikkelingen zien wij direct terug in onze bedrijfsvoering. Want dan blijven volumes achter en dat is dan weer van invloed op ons bedrijfsresultaat. Wat overigens nog altijd positief is, maar het vraagt wel een voortdurende alertheid binnen onze organisatie om dat zo te houden en het remt natuurlijk de mate waarin we kunnen investeren in bijvoorbeeld duurzame oplossingen. Want ook hiervoor geldt dat we de tering naar de nering moeten zetten, om de prijs-kwaliteit voor onze klanten zo optimaal mogelijk te houden.”

De prijs voor elektrisch rijden zal echt lager moeten worden

“Want prijs is in de beleving van klanten nog altijd een belangrijke factor. Als een klant bereid is meer te betalen om de supply chain groen te krijgen, is dat voor ons voldoende reden om ook te investeren”, benadrukt Pieters. “Want het is natuurlijk ook gewoon een kwestie van kost en en baten. Zo zal de prijs voor elektrisch rijden echt lager moeten worden. Nu is het niet te doen om het hele wagenpark elektrisch te maken, om nog naar te zwijgen over het feit dat het elektriciteitsnet het niet eens aan zou kunnen. Dat zijn gewoon praktische zaken waar we mee te maken hebben. Zoals ook de wet- en regelgeving ons soms parten speelt. Neem bijvoorbeeld de toegang tot de binnensteden. Wij hebben een mooie oplossing in de vorm van een hybride bakwagen, die op HVO naar de rand van de stad rijdt en daar overgaat op de elektromotor. Toch is dat voor gemeenten niet 100 procent emissie-loos transport en dus kunnen we hem niet gebruiken.

Dat is toch een gemiste kans? En dat is jammer, want het staat als een paal boven water dat we niet zonder transport en logistiek kunnen, maar ik zie ook nog heel veel kansen die we laten liggen, niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar we kunnen ook zeker nog een grotere digitaliseringsslag maken of bijvoorbeeld investeren in onderwijs, opleiding en scholing om zo medewerkers te boeien en te binden. Kansen genoeg, maar om deze kansen goed op te pakken en te benutten hebben we iedereen nodig.”