15 juli 2022

Tech, Ict & Smart

Cyberweerbaarheid Onderzoek MKB in Noord-Brabant

Altijd al willen weten hoe uw cybersecurity zich meet met die van andere organisaties uit de regio? MKB-bedrijven uit Noord-Brabant kunnen het te weten komen door deel te nemen aan het Cyberweerbaarheid Onderzoek MKB Noord-Brabant! Het onderzoek duurt ongeveer 7 minuten. Anoniem invullen is mogelijk. Het marktonderzoek is een initiatief van ACA IT-Solutions en wordt daarbij ondersteund door opleidingsinstituut Fontys Hogeschool ICT en ondernemersorganisatie MKB Brabant.

Geert Rademakers, directeur van ACA IT-Solutions licht toe: “Cybercriminelen richten hun pijlen nu vol op het mkb. Voorheen waren met name overheden en enterprises (1.000 FTE+) het doelwit. Doordat zij zich beter zijn gaan wapenen, is er een duidelijke kentering zichtbaar. Kwaadwillenden zien kansen in het mkb, waar de cyberweerbaarheid een stuk lager ligt. Daarom vragen wij met dit onderzoek extra aandacht hiervoor en willen we ondernemers bewust maken van de gevaren en benodigde verbeteringen.”

Over het onderzoek
Cybersecurity is enorm belangrijk voor de beveiliging en continuïteit van organisaties. Om een goed beeld te krijgen hoe het gesteld is met de cyberweerbaarheid van MKB-bedrijven in Noord-Brabant, doet ACA IT-Solutions onderzoek in de regio. Het doel is om organisaties bewust te maken van de gevaren en attent te maken op mogelijke verbeterpunten. Tevens kan dit onderzoek gebruikt worden als referentiekader, om te zien of uw organisatie in de regio laag of juist hoog scoort op het gebied van cybersecurity.

Deelnemen kan via aca-it.nl/brabant

Fase 2
Aan het einde van het marktonderzoek heeft men de mogelijkheid om deel te nemen aan een additioneel onderzoek, waarin de openbare veiligheidsrisico’s van organisatie getoetst worden (een zogeheten OSINT-scan). In dit tweede onderzoek wordt onderzocht of en hoe organisaties op het open, dark en deepweb zichtbaar zijn voor kwaadwillenden. Dit tweede onderzoek wordt in het najaar uitgevoerd.