Partner

18 oktober 2022

Innovatie & Duurzaamheid

CURIO GASTHEER VAN AFI MEET-UP SMART FARMING PLANTAARDIG

MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS LEIDEN TOT DE BESTE OPLOSSINGEN

Brabant bruist als het gaat om de krachtenbundeling voor een toekomstbestendige agrifoodsector. Dat bleek 21 september weer tijdens de tweede Meet-up van 2022 van AgriFoodInnovation. Deze keer vond die plaats bij beroepsopleider Curio in Breda. Het thema: Smart Farming Plantaardig. Waar het in de sector om draait is innovatie en samenwerking, zeker ook binnen het onderwijs. “We weten allemaal dat multidisciplinaire teams tot de beste oplossingen leiden”, zei Curio-directeur Judith Donkers.

De Meet-ups zijn voor AgriFoodInnovation (AFI) bedoeld om de community in de agrifood te versterken. “In onze resultaatgerichte netwerkorganisatie werken bedrijven en kennisinstellingen in en rondom Brabant samen met overheden”, vertelt programmamanager Ton Hagelstein. “Gezamenlijk pakken we businesscases op en ontwikkelen we grensverleggende innovaties in de keten. Hierbij leggen we de verbinding tussen agrifood en hightech, ICT en data. Dit levert zowel economisch als maatschappelijk rendement op.”

Alternatieve oplossingen
De belangstelling voor de AFI Meet-up is ook deze keer groot. Tientallen bestuurders, ondernemers, docenten en verbinders komen deze middag af op het boeiende programma. Met keynote Harrie Schonewille, Managing Director van VDL ETG Projects, verschillende gesprekstafels en een rondleiding door de kassen op de campus. Studenten van mbo en hbo bouwen er samen aan de landbouw van de toekomst. Curio zoekt hierin de samenwerking met het bedrijfsleven. “Om onze studenten aan het denken te zetten over alternatieve oplossingen”, aldus Judith Donkers.

Transitie
Die innovatieve oplossingen bieden onder meer PixelFarming Robotics en Van den Borne Aardappelen, die deze middag de revue passeren. Zij participeren in de businesscases Autonome Akker en Slimmer Telen, twee zogeheten ‘moonshots’ van AgriFoodInnovation. Het doel: grensverleggende innovaties in de sector versnellen in transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Volgens Thijs Dorssers van Holland Robotics, een van de projectpartners in het netwerk Agrobots, is het een grote uitdaging om voldoende mensen technisch op te leiden. “Er zal meer techniek in de agro-opleidingen moeten komen, zodat de toekomstige boer daar affiniteit mee krijgt. De sector ziet graag dat de onderwijsinstellingen hier tijdig op inspelen.”

Opleidingen innoveren
Bij Curio gebeurt dat al volop. Zo pakken studenten in het Practoraat Agrofood & Biobased vraagstukken uit het bedrijfsleven op. Donkers: “We zijn al druk bezig met het innoveren van onze groene opleidingen. We krijgen nog vooral studenten binnen die de bedrijfsopvolger zijn. Die groep is aan het krimpen, dus we zetten ons volop in om de instroomdoelgroep te verbreden. Daarvoor willen we samen optrekken met het bedrijfsleven. We hebben ontdekt dat voorlichting gericht op ‘wat ga je doen’ beter aanslaat dan ‘wat word je’. Wie nu nog niet direct denkt boer te willen worden, kan wel willen bijdragen aan oplossingen in de voedselzekerheid of innovaties in de landbouwsector. Misschien eindigt die student als erfbetreder, misschien als adviseur. En wellicht toch ook gewoon als een (innovatieve) boer. Die groep wordt voor het onderwijs én de sector steeds interessanter en relevanter”.

Donkers voegt er nadrukkelijk aan toe dat de positie van de mbo’er in onderzoek en hightech oplossingen wel degelijk een vanzelfsprekende is. “We hebben vaak de neiging om deze vaardigheden te plotten op een hbo’er of academicus. Het voordeel van mbo’ers is dat ze heel pragmatisch denken en zich niet laten remmen door beperkingen.”

Betere oplossingen
Stephanie ter Borg, directeur van REWIN West-Brabant, is het daarmee eens. “Als regionale ontwikkelingsmaatschappij werken we aan de economische structuurversterking, en dan vooral het bevorderen van innovatie. Een mooi voorbeeld is Breda Robotics. In deze broedplaats voor robotica en automatisering trekken bedrijven en studenten samen op. En dan niet alleen hbo- en universitaire studenten, maar juist ook mbo’ers, want die hebben we in deze regio hard nodig.”

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver, die binnenkort het actieplan Jonge Boeren lanceert, is benieuwd hoe je studenten geïnteresseerd krijgt voor de groene sector. “Hovenier willen ze niet worden, maar ze willen wel graag bijdragen aan de oplossing voor een duurzaam vraagstuk of het behoud van biodiversiteit. Dat heeft dus alles te maken met hoe je het groene onderwijs positioneert”, aldus Donkers. “In onze kassen werken groene én technische studenten samen, omdat je kennis en vaardigheden uit beide werelden nodig hebt. Het is waardevol als studenten al leren elkaars vaktaal te verstaan.”

Praktische denken
Dat blijkt ook tijdens de rondleiding. Luca Rijpert volgt bij Curio de opleiding Technicus engineering en werkt in de kassen samen met Avans- en Fontysstudenten. “Vooral de inkijk in de gedachtegang van hbo‘ers spreekt me wel aan”, zegt hij. “Ik denk dat ik veel van hun manier van werken kan leren.”

Volgens Timo Harten, student Electrotechniek aan Avans Hogeschool, geeft de samenwerking met mbo’ers een realistisch beeld van het bedrijfsleven. “Ook daar werk je met mensen van verschillende niveaus en opleidingen. Wat ik hier vooral leer is praktisch denken, daar zijn mbo’ers beter in dan hbo’ers.”