Ga terug

13 januari 2019

Criminaliteit daalt verder opnieuw een positieve trend in 2018

De jaarcijfers op het gebied van veiligheid zijn bekend. In 2018 laten de cijfers opnieuw een verdere daling zien in misdrijven met grote impact op slachtoffers zoals geweldsdelicten, inbraken, diefstal en vernieling. In 2018 registreerde de politie in totaal 1.280 misdrijven in de gemeente Waalwijk. In 2017 waren dat er 1.575. “Dat betreft een daling van maar liefst 19%”, aldus de teamchef van de politie Langstraat. “Ik ben blij dat onze gezamenlijke inspanningen zo duidelijk zichtbaar zijn in deze cijfers”. Deze positieve trend van dalende cijfers tekent zich al af sinds 2013 (2.065 misdrijven). De daling is het resultaat van extra aandacht van politie en gemeente om deze vormen van criminaliteit te bestrijden. De inzet van actieve inwoners in bewonersinitiatieven zoals buurttoezicht en whatsapp buurtpreventie draagt ook bij aan deze dalende trend. Georganiseerde criminaliteit In de cijfers is een verschuiving zichtbaar richting andere, meer moderne vormen van criminaliteit zoals cybercrime en georganiseerde misdaad. Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit heeft hoge prioriteit bij de overheid. Samen met de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst wordt daar ook door de gemeente fors op ingezet. In 2018 leverde deze aanpak als resultaat dat de gemeente in 2018 tijdelijk 38 drugspanden heeft gesloten. De drugs die in de panden zijn aangetroffen zijn door de politie in beslag genomen. Door het OM zijn luxe artikelen en auto’s in beslag genomen. Veiligheid is van ons allemaal Burgemeester Nol Kleijngeld: "Een veilige leefomgeving creëren we samen. We kunnen dit niet alleen. Naast onze veiligheidspartners werken we ook samen met (maatschappelijke/zorg) instellingen en ondernemers. Daarmee benutten we de kennis, ideeën en creativiteit van anderen. Je ziet de gezamenlijke inspanningen terug in de cijfers. Het blijft van wezenlijk belang dat inwoners verdachte situaties melden, dat maakt echt het verschil. Ook als het gaat om de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Komend jaar blijven we het gesprek aangaan met onze inwoners om te horen hoe we hen kunnen ondersteunen in het weerbaarder maken van hun buurt en wijk.”

Gerelateerd