Ga terug

20 maart 2020

Nieuws

Coronavirus en contractpartijen: een checklist voor ondernemers – door Bierman Advocaten

De afgelopen dagen zijn door de overheid verstrekkende maatregelen genomen en ondervindt inmiddels iedere ondernemer de gevolgen van de coronacrisis. Ondernemers worden bijvoorbeeld met de situatie geconfronteerd dat zij verplichtingen richting anderen door het coronavirus niet na kunnen komen en andersom. Waar moet je als ondernemer tijdens deze crisis rekening mee houden?

Checklist

Inventariseer je contractuele verplichtingen

Breng goed in kaart welke verplichtingen je hebt richting je contractuele wederpartijen en welke verplichtingen je wel of niet kunt nakomen. Let ook op termijnen waarbinnen over de kwaliteit en hoeveelheid producten geklaagd moet worden. Ook wanneer er geen schriftelijke overeenkomst is, kan het zijn dat je toch een verplichting hebt op basis van mondelinge afspraken.

Scan eventuele overmachtsbepalingen in je contracten

De wet regelt dat u niet verplicht bent schade aan je wederpartij te vergoeden bij niet-nakoming van je verplichting als gevolg van overmacht. Wat er gezien wordt als overmacht is in iedere situatie anders en dus een grijs gebied. Partijen bepalen in contracten (en algemene voorwaarden) vaak al welke situaties zij aanmerken als overmacht. Het ziet er naar uit dat de uitwerking van het coronavirus onder omstandigheden een beroep op overmacht kan rechtvaardigen. Bij onduidelijkheid; neem dan contact op met je advocaat.

Informeer je contractpartijen zo snel mogelijk over je niet-nakoming

Het is van belang dat je, wanneer je weet dat je jouw verplichting door het coronavirus niet meer kunt nakomen, je contractpartij zo snel mogelijk daarover informeert. Zodoende stel je jouw contractpartij in staat zelf maatregelen te treffen om mogelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Neem maatregelen ter beperking van schade

Word je op de hoogte gesteld door je contractpartij dat deze zijn verplichting jegens jou niet kan nakomen? Neem dan zo snel mogelijk schadebeperkende maatregelen! Je hebt een eigen verplichting deze schade te beperken. Doe je dit onvoldoende, dan kan een rechter van mening zijn dat jouw contractpartij een minder hoge (of geen) schadevergoeding aan jou hoeft te betalen, omdat er dan sprake is van “eigen schuld.” Ontbind, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk contracten met contractpartijen die hun afspraken niet met je nakomen. En doe dat schriftelijk en daarmee aantoonbaar.

Treed met je contractpartijen in overleg over een gezamenlijke oplossing

Het is altijd beter vooraf open en transparant problemen, veroorzaakt door de niet-nakoming van verplichtingen, te bespreken met je contractpartij en hierover afspraken te maken. Als je horecaondernemer bent met een huurpand, zou het maar zo kunnen zijn dat je door de verplichte sluiting de huur niet tijdig kunt betalen. Er zijn al enkele gevallen bekend waarin de verhuurder bereid is tijdelijk, vanwege de huidige uitzonderlijke omstandigheden, de huur te verlagen. Geef je contractpartij dus de mogelijkheid met je mee te denken en denk “out-of-the-box“ voor een passende oplossing!

Leg afspraken schriftelijk vast

Ook los van deze coronacrisis is het natuurlijk altijd beter afspraken schriftelijk vast te leggen. In deze tijden van crisis, en de chaos die daarmee onherroepelijk gemoeid gaat, is het echter iets dat nog makkelijk vergeten kan worden door ondernemers. Stel echter toch zoveel mogelijk op schrift en voorkom daarmee dat je na afloop van de crisis een mondelinge afspraak moet bewijzen!

Houd rekening met een mogelijk faillissement van je contractpartij

Probeer in te schatten hoe je contractpartijen er financieel voor staan. Mogelijk beschik je over deze informatie, maar soms moet je afgaan op informatie die ter beschikking is over de gehele branche. Trek een kredietinformatie, bijvoorbeeld bij www.creditsafe.nl. Dien je, bijvoorbeeld, producten te leveren aan een afnemer in financieel zwaar weer? Zorg dan dat je vooruitbetaald wordt! Hiermee voorkom je dat je achteraan het rijtje schuldeisers komt te staan met slechts een (concurrente) vordering op een failliete partij. Zorg ook dat je een eigendomsvoorbehoud hebt afgesproken. Op grond daarvan kunt je teruggave van je onbetaalde goederen vorderen. Heb je al betalingsafspraken gemaakt met deze afnemer? Treed dan met deze afnemer in overleg over een (tijdelijke) aanpassing van de betalingsvoorwaarden.

Houd er rekening mee dat in andere landen andere wetten en regels gelden

Het coronavirus waart momenteel rond over de gehele wereld. Overal worden maatregelen genomen om deze crisis te lijf te gaan. Allereerst op het gebied van de volksgezondheid, maar zeker ook wat betreft de economische en financiële gevolgen ervan. Dit betekent dat, nog meer dan normaal, toepasselijke regels tussen landen kunnen verschillen. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je hiervoor bijvoorbeeld bij Bierman Advocaten terecht. Zij zijn aangesloten bij een internationaal netwerk van advocatenkantoren (Cicero League of International Lawyers) met vestigingen over de hele wereld, en hebben dus een “kort lijntje” om vragen die je hebt over regels in een ander land gemakkelijk daar aan een advocaat voor te leggen.

Houd de maatregelen van de overheid in de gaten

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 informatie verstrekt over steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en zzp’ers. Maak gebruik van deze mogelijkheden en laat de overheid je door deze crisis heen helpen.

Dit bericht is samengesteld en geschreven door Erik Braun & Karel Leenhouts van Bierman Advocaten en dit bericht is met toestemming geplaatst.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd