21 december 2023

LifestyleVastgoedZeeland

College van B&W komt met advies voor nieuwe woningbouwlocaties tot 2040

Dinsdag 19 december heeft het college van B&W het advies over nieuwe woningbouwlocaties tot 2040 vastgesteld. Ruim 60 inwoners van Middelburg dachten in een inwonerberaad mee over deze locaties. Hun advies was zwaarwegend in het advies vanuit het college aan de raad. Op 1 februari neemt de gemeenteraad het uiteindelijke besluit over de kaart met woningbouwlocaties. Dan ligt ook de Omgevingsvisie in de gemeenteraad ter besluitvorming, waar deze kaart een aanvulling op is.

Middelburg heeft een blijvende behoefte aan nieuwe woningen. De laatste prognose uit 2022 voorzag 3.200 nieuwe huishoudens in de periode tot 2040. Vooral voor de tweede helft van deze periode waren nog nauwelijks locaties in beeld. Ook zoekt de gemeente voor de korte termijn nog plekken voor sociale woningbouw. In totaal werd voor 1.200 woningen een locatie gezocht. Het gemeentebestuur gaf aan dat inwoners mee mochten denken over deze nieuwe locaties in de vorm van een inwonerberaad. Op basis van een loting werden 7000 huishoudens in de gemeente Middelburg uitgenodigd om zich in te schrijven. Vierhonderd inwoners meldden zich aan en in een tweede loting werden er 75 inwoners geselecteerd om mee te doen.

Het voorstel
Uiteindelijk deden er zo’n 60 inwoners mee. In twee bijeenkomsten gingen zij onder begeleiding van een externe expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en een procesbegeleider aan de slag. Het doel was te komen tot een kansenkaart met nieuwe woningbouwlocaties. Dat is gelukt. Op 8 november overhandigde een delegatie van de inwonerraad het rapport aan het college van B&W. Wethouder Schonis was blij verrast met het resultaat. ”Allereest was ik positief verrast dat zij in slechts twee middagen tot een kansenkaart gekomen zijn. Zij hebben samen heel hard gewerkt. Daarnaast ben ik verrast over een aantal locaties, die wij zelf helemaal niet op ons netvlies hadden. Voor mij geeft dit aan dat het betrekken van inwoners een waardevolle aanvulling is. De reacties van de deelnemers waren zo positief, dat niet anders kan dan heel tevreden zijn over het proces en het resultaat.”

Vervolg
Nadat de inwonerraad het rapport overhandigde heeft het college van B&W een ambtelijk advies gevraagd op deze kaart. Hiervoor is ook ‘de markt’ betrokken om de laatste ontwikkelingen in Middelburg en omgeving mee te kunnen nemen. Denk hierbij aan de makelaardij, het Zeeuws Architectenplatform en de woningcorporaties. Veruit de meeste locaties uit de kansenkaart zijn één op één overgenomen. Van een beperkt aantal locaties wordt voorgesteld om deze niet over te nemen. Dit zijn locaties in het buitengebied van Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland, twee locaties in het buitengebied van Middelburg, het Damplein en woningbouw op Ramsburg en Arnestein. Het betreft voornamelijk locaties waar vanwege wettelijke regels bepaalde beperkingen gelden. Of waar de vraag naar nieuwe woningen niet zó groot is dat het te verwachten is dat hier behoefte ontstaat naar zoveel nieuwe woningbouwlocaties. Een aantal locaties wordt nader onderzocht.

Besluitvorming
Op 1 februari ligt het advies ter besluitvorming in de gemeenteraad. Dan is duidelijkheid waar tot 2040 gebouwd kan worden. In toekomstige participatietrajecten voor nieuwe woningen op één van deze locaties staat het ‘waar’ dan ook niet meer ter discussie en hoeft enkel nog gesproken te worden over het ‘hoe’ (de inpassing).