11 december 2020

Zorg en Welzijn

Catharina Ziekenhuis op zoek naar doorbraak voor darmkankerpatiënten

Eindhoven, 11 december 2020 - Het Catharina Ziekenhuis is gestart met een grootschalig internationaal onderzoek naar patiënten met een teruggekeerde tumor in de endeldarm. “Op dit moment is niet duidelijk hoe deze patiëntengroep het beste behandeld kan worden”, legt onderzoekster Stefi Nordkamp uit.

In Nederland zijn acht gespecialiseerde ziekenhuizen die patiënten met teruggekeerde endeldarmkanker behandelen, waaronder het Catharina Ziekenhuis. Door die expertisecentra wordt gezocht naar nieuwe combinaties van klassieke behandelingsvormen (chirurgie, bestraling en chemotherapie). Hoewel al deze benaderingen wel enige verbetering laten zien, blijft teruggekeerde endeldarmkanker een ziekte met een hoog sterftecijfer.

Ruimte beperkt

“Het is een precair gebied om in te opereren. De endeldarm ligt in het kleine bekken en de ruimte is beperkt. Patiënten met een teruggekeerde tumor in de endeldarm hebben door de operatie van de primaire tumor ook vaak littekenweefsel ontwikkeld wat opnieuw opereren nog ingrijpender en moeilijker maakt. Patiënten worden voor zo’n operatie daarom altijd voorbehandeld. Dan wordt de tumor kleiner en is de kans dat we de tumor tijdens de operatie in zijn geheel weg kunnen halen groter. Patiënten krijgen nu voor de operatie standaard chemoradiatie, bestraling in combinatie met chemotabletten”, legt chirurg dr. Pim Burger uit.

Extra chemokuren

In de grote internationale studie die door het Catharina Ziekenhuis is opgezet wordt de komende tijd onderzocht of het toevoegen van extra chemokuren aan de voorbehandeling gunstigere uitkomsten laat zien. Nordkamp: “In het verleden hebben we patiënten met een teruggekeerde tumor in de endeldarm al op deze manier behandeld in het Catharina Ziekenhuis. Wat we zien is dat de tumor daarop reageert: hij wordt kleiner en soms verdwijnt hij helemaal. Maar of de prognose van patiënten ook beter wordt, en of de behandeling niet onnodig zwaar en lang wordt, dat weten we nog niet. In totaal worden 364 patiënten in deze grote studie in verschillende landen geïncludeerd. Door deze grootschalige aanpak hopen we in de toekomst betere zorg te kunnen bieden aan deze specifieke groep patiënten, hier in het Catharina Ziekenhuis, in Nederland en wereldwijd.”

Europees uitgerold

De studie wordt nationaal en internationaal uitgerold door het Catharina Ziekenhuis. Begin dit jaar ontving het darmkankerprogramma van het Catharina Ziekenhuis een subsidie van 3 miljoen euro van ZonMW. Het doel daarvan is grootschalig onderzoek op te zetten, met een grote bijdrage aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Ook het verbeteren en het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de Nederlandse ziekenhuizen is een belangrijk onderdeel van de opdracht die het Catharina Ziekenhuis heeft gekregen. “Het is niet duidelijk wat de beste behandeling van patiënten met een teruggekeerde tumor in de endeldarm is. Deze samenwerking en dit onderzoek betekenen een belangrijke stap voorwaarts voor de prognose en de kwaliteit van leven van endeldarmkankerpatiënten wereldwijd”, aldus Burger.

Het Catharina Ziekenhuis heeft 6 miljoen euro subsidie ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek naar complexe aandoeningen op het gebied van darmkanker en hart- en vaatziekten. Het gaat om twee subsidies van elk 3 miljoen euro. Eén subsidie krijgt het ziekenhuis voor onderzoek naar complexe darmkanker. Het andere deel gaat naar het Catharina Hart- en Vaatcentrum om onderzoek te doen naar technologische innovaties en ondersteuning bij besluitvorming op basis van kunstmatige intelligentie. De subsidie is uitgekeerd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw).