8 januari 2024

Zorg en WelzijnTech, Ict & Smart

Catharina Ziekenhuis en VGZ bekrachtigen samenwerking met nieuw 4-jarig contract

'Volop aan de slag om zorg verder te transformeren'

Het Catharina Ziekenhuis en Coöperatie VGZ hebben hun strategisch partnerschap verlengd met een nieuw contract voor een periode van 4 jaar (2024 – 2027). Beide alliantiepartners – die deel uitmaken van het Netwerk Zinnige Zorg - zijn erg tevreden over de resultaten die zij tot nu toe gezamenlijk hebben bereikt en zetten de ambitie om de zorg zinnig en toekomstbestendig te organiseren voor patiënten in de regio Eindhoven graag samen voort. In de samenwerking zetten zij in op zinnige zorg, digitalisering, samen beslissen en een efficiënte zorgplanning.

Een contract voor vier jaar geeft ruimte om met elkaar te blijven werken aan kwaliteit van de geboden zorg. “De zorgsector staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe en om daaraan te kunnen blijven voldoen, moeten we ons ziekenhuis op sommige punten anders gaan organiseren. Met deze overeenkomst is er een goede en stabiele basis om gezamenlijk de zorg van de toekomst vorm te geven,” aldus Geranne Engwirda van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.  

Zorgvernieuwing: 114 initiatieven
Thema’s in deze samenwerking zijn onder meer digitalisering en het inzetten en uitrollen van best practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Zo wordt de zorg slimmer georganiseerd. Het Catharina Ziekenhuis en VGZ werken al sinds 2015 aan zinnige zorg en doen dat binnen het Netwerk Zinnige Zorg. De goede voorbeelden uit het Catharina Ziekenhuis kunnen snel gedeeld worden met de andere 20 zorgaanbieders in dit netwerk en andersom. Door de meerjarenafspraak zijn 114 initiatieven gestart om zinnige zorg toe te passen, waarvan 25 zelf door het ziekenhuis zijn ontwikkeld. Een voorbeeld is dat 60 procent van de pacemakerpatiënten een dagbehandeling krijgen in plaats van dat ze overnachten in het ziekenhuis.

Deze aanpak vermindert de zorgkosten in Nederland voor deze behandeling met 14 miljoen euro als iedereen dit zou implementeren. Door het strategische partnerschap tussen VGZ en het Catharina Ziekenhuis zijn de kosten van het ziekenhuis de afgelopen jaren met 8 miljoen euro verlaagd. Dit is volgens Engwirda te wijten aan de intensieve samenwerking met oog voor en afspraken over gezonde bedrijfsvoering van het ziekenhuis.

Cas Ceulen, Chief Health Officer bij VGZ: “We zijn heel blij met de verlenging van onze intensieve samenwerking met het Catharina Ziekenhuis. Zij laten zien dat het zelfs in deze uitdagende tijd van personele krapte en een alsmaar toenemende zorgvraag mogelijk is om de zorg slimmer te organiseren. De aankomende 4 jaar gaan we dan ook weer volop aan de slag met ons gezamenlijke programma om de zorg verder te transformeren. Daarbij monitoren we actief de resultaten en werken innovatiemanagers en consultants van VGZ echt op de vloer bij het Catharina om de zorgvernieuwingen voor elkaar te krijgen.”

Digitale zorg voor de patiënt
Naast de verbeterprojecten binnen het Netwerk Zinnige Zorg zetten VGZ en het Catharina Ziekenhuis met deze samenwerking verder in op digitale zorg voor de patiënt. Dit betekent digitaal en thuis als het kan, fysiek en op locatie als dat nodig is. Het Catharina Ziekenhuis gaat de komende jaren meer digitale zorgpaden ontwikkelen met bijvoorbeeld het Santeon-initiatief Zorg bij jou. Hierdoor krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft de toegang tot de zorg gewaarborgd.

Foto: De meerjarenovereenkomst wordt ondertekend door (v.l.n.r. op de foto) Nardo van der Meer (voorzitter RvB Catharina Ziekenhuis), Geranne Engwirda (lid RvB Catharina Ziekenhuis) en Cas Ceulen (Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ).