10 mei 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Caspar de Haan en De Variabele fuseren

Samen de leidende partner voor vastgoedverduurzaming

Twee innovatieve bedrijven in het onderhoud en verduurzamen van vastgoed, Caspar de Haan en De Variabele, kondigen vandaag een fusie aan. Er wordt een nieuwe groep gevormd waaronder de twee afzonderlijke organisaties onder hun eigen naam blijven opereren. Zo spelen deze regionaal sterk verankerde bedrijven nog beter in op de steeds complexere en grotere marktvraag van woningcorporaties en zorginstellingen. Met deze stap beoogt de nieuwe combinatie een toekomstbestendige groei, die nog meer werkgelegenheid schept. NPM Capital is als partner aangetrokken om de groep te ondersteunen in deze volgende fase.

Caspar de Haan en De Variabele zijn familiebedrijven die al generaties lang bestaan en die weten hoe je aan een solide toekomst bouwt. Zij bundelen hun kennis en ervaring om een leidende partner voor vastgoedverduurzaming te worden en nog beter in te spelen op de complexe vraag van de markt naar betaalbare verduurzaming van woningen en circulaire bouwstromen. Om de positie van leidende verduurzamingspartner waar te maken is groei op het gebied van innovatie en organisatie nodig. Daarom werd op 20 april jl. met volle overtuiging de fusieovereenkomst [1] ondertekend door Cas de Haan, directeur van Caspar de Haan en Bob Jacobs, Joep Burghouts en Ludwig Smits, proceseigenaren van De Variabele.

Inspelen op de markt van de toekomst

Beide bedrijven, samen goed voor 700 medewerkers, werkend vanuit 11 vestigingen, bundelen de krachten om duurzaam door te groeien en meer slagkracht te krijgen op gebied van innovatie, interne scholing, werving van toptalenten en risicobeheersing. De bedrijven gaan kennis en ervaringen delen om kwaliteit in de breedste zin van het woord te verbeteren en de regionale posities verder te versterken. Voor medewerkers, klanten en relaties verandert er weinig. Caspar de Haan en De Variabele blijven onder hun eigen naam opereren en relaties krijgen met dezelfde medewerkers te maken. De lijnen blijven kort en de drempels laag. De organisatie houdt de wortels stevig in de verschillende regio’s en blijft zo letterlijk dichtbij.

Ambitie om uit te groeien tot landelijke partner in vastgoedverduurzaming

De Variabele is actief in het oosten en midden van het land, Caspar de Haan in Noord-Brabant en Limburg. Met de nieuwe groep kijken de partijen over de grenzen van hun regio. De organisaties zien deze stap als een veelbelovend begin. Een stevige basis die het mogelijk maakt om een speler met landelijke dekking te worden. De nieuwe groep wordt opgericht in samenwerking met NPM Capital, hetgeen aanzienlijke investeringen in de lange termijn-waardecreatie van de nieuwe organisatie mogelijk maakt.