Partner

17 juni 2021

Lifestyle

Campertour Heusden succesvol!

Bijna 500 bezoekers denken mee over de toekomst

Voorbereidend op de komst van de omgevingswet, die nu gepland staat voor 1 juli 2022, werkt de gemeente Heusden aan de Omgevingsvisie voor Heusden. In de Omgevingsvisie worden de belangrijkste ontwikkelingen voor Heusden tot 2040 geschetst. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we keuzes en geven we richting aan het initiatief uit de samenleving en het beleid van de gemeente. De afgelopen twee weken reisde de toekomstcamper door de gemeente Heusden om met inwoners in gesprek te gaan.

In zes dagen tijd heeft de toekomstcamper kriskras door de gemeente gereisd en alle elf kernen aangedaan om daar met mensen in gesprek te gaan in het kader van de omgevingsvisie. Bezoekers aan de camper gingen in gesprek aan de hand van een eerste visuele impressie, die eerder tot stand kwam in gesprekken met het college, de gemeenteraad, provincie Noord-Brabant en verschillende organisaties zoals Buurt Bestuurt.


Bezoekers konden op een zogenaamde ‘ansichtkaart uit de toekomst’ hun visie en behoeften voor de toekomst van hun woonplaats opschrijven. Ongeveer 500 bezoekers namen de moeite om de toekomstcamper te bezoeken. Woningen voor starters en senioren, mobiliteitsuitdagingen en de toekomst van het buitengebied zijn een aantal onderwerpen die veel aan bod kwamen in de gesprekken bij de camper. Alle opgehaalde input wordt nu samengevoegd en geanalyseerd, daarmee brengen we de belangrijkste keuzes en dilemma’s boven tafel voor de toekomst van Heusden.

Wethouder Mart van der Poel is blij met de goede aanloop naar de toekomstcamper.


‘’Het is ontzettend belangrijk dat we samen met inwoners, ondernemers en instellingen in beeld brengen waar we met onze gemeente naar toe willen. Belangrijk in de nieuwe Omgevingswet is dat we veel meer integraal kijken naar ontwikkelingen in onze leefomgeving. Naast bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur spelen ook gezondheid en sociale elementen een rol. Ontwikkelingen in de leefomgeving komen straks nog meer in samenwerking met inwoners en belanghebbenden tot stand. Wat dat betreft past de Omgevingswet prima in de filosofie van onze gemeente: Dromen. Doen. Heusden.’’


Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen nog steeds meedenken. In de bezoekersruimte in het gemeentehuis in Vlijmen staat de toekomstzuil. Hier kun je de ansichtkaart met jouw visie op de toekomst ingooien. De ansichtkaart kun je downloaden via de website www.heelheusdenbouwtmee.nl. Op deze website kun je ook het online formulier invullen om mee te denken. Via de website blijf je bovendien op de hoogte van de volgende stappen.