Ga terug

5 juni 2019

Cameratoezicht Steenbergen-Zuid

In de wijk Steenbergen-Zuid gaan we op openbare plaatsen cameratoezicht invoeren. Burgemeester Van den Belt heeft dit besloten omdat er met enige regelmaat incidenten in de wijk plaatsvinden en inwoners steeds vaker vragen om het plaatsen van camera’s. In de afgelopen week heeft de burgemeester hiervoor een aanwijzingsbesluit getekend, waarin staat beschreven dat het cameratoezicht noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Om de aanhoudende incidenten in de wijk Steenbergen-Zuid tegen te gaan, is de afgelopen tijd al flink geïnvesteerd in extra toezicht in de wijk door politie, buurtpreventieteams en toezichthouders. Ook is de straatverlichting inmiddels aangepast en vragen we buurtbewoners om alert te zijn en verdachte zaken aan ons te melden. Al deze maatregelen zorgen er nog niet voor dat de incidenten afnemen. Steeds vaker krijgen we als gemeente van bewoners het verzoek om cameratoezicht in te zetten. Ook de wijkagent en het buurtpreventieteam hebben ons geadviseerd dit te doen. Om het gevoel van veiligheid in de wijk weer terug te krijgen, is besloten om aan het verzoek om extra toezicht te voldoen. De camera’s worden ingezet in het gebied tussen de Molenweg, Seringenlaan, J.L. Brooijmansdreef, Oudlandsestraat en het sportpark aan de Seringenlaan. De politie is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de camera’s en als daar aanleiding toe is, kunnen ze de camerabeelden live bekijken. Alle inwoners van het gebied waar het cameratoezicht is ingesteld, zijn hierover deze week per brief geïnformeerd. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 6 juni 2019 voor de duur van 1 jaar, of zoveel korter dan nodig mocht blijken. Na een jaar vindt een evaluatie plaats om te bekijken of de inzet van camera’s nog noodzakelijk is. Het besluit is te vinden op www.overheid.nl onder officiële bekendmakingen van de gemeente Steenbergen.

Gerelateerd