Ga terug

31 mei 2019

Burgemeester staat demonstratie Pegida zondag in Eindhoven niet toe

Pegida Nederland mag op zondag 2 juni niet demonstreren bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven. Burgemeester Jorritsma blijft bij besluitvorming redeneren vanuit het recht op vrijheid van meningsuiting (en het afgeleide recht op demonstratie) en vrijheid van geloofsbelijdenis. Hij spant zich actief en vergaand in om demonstranten daarin te faciliteren. De burgemeester en politie hebben echter onvoldoende tijd om tot een zorgvuldig besluit te komen, waarin alle aspecten om de openbare orde en veiligheid gegarandeerd zijn, zeker na de eerdere ervaringen van demonstraties van Pegida in Eindhoven. Pegida Nederland maakte op dinsdagavond 28 mei bij de gemeente Eindhoven melding van een demonstratie op 2 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur. Het doel van de manifestatie is om met vlaggen, spandoek, geluidsinstallatie, podium en een barbecue te demonstreren tegen islamisering en geweld door moslims tegen vreedzame demonstranten. Er worden vijftig deelnemers verwacht. Inhoudelijk beoordelen Op 26 mei 2019 heeft al een betoging van Pegida plaatsgevonden. Deze betoging heeft geleid tot wanordelijkheden van tegenstanders van de manifestatie, die zodanig ernstig waren, dat de (loco-)burgemeester de opdracht heeft moeten geven om de manifestatie te beëindigen. Er waren toen ruim 300 politiemensen aanwezig, waaronder twee pelotons ME. Het grootschalige politie-inzet heeft niet kunnen voorkomen dat er ernstige wanordelijkheden plaatsvonden, maar heeft er wel toe geleid dat de veiligheid van de deelnemers en de burgers van Eindhoven niet in gevaar is gekomen. Een goede afweging over de openbare orde en veiligheid kost daarom bij deze aanvraag van Pegida voor aanstaande zondag veel tijd, omdat de veiligheid van deelnemers, tegenstanders, moskeebewoners, buurtbewoners en voorbijgangers gegarandeerd moet zijn. Die tijd is dus onvoldoende en daarom mag de manifestatie van Pegida zondag niet doorgaan. Maatregelen De burgemeester hecht ook veel belang aan vooraf goed overleggen met vertegenwoordigers van moskeeën, relevante instanties en maatschappelijke partijen. Hier is nu ook niet genoeg tijd voor, evenals het zorgvuldig op de hoogte brengen van omwonenden. Verder moet een melding voor een demonstratie met veiligheidsrisico’s volgens de APV drie werkdagen van te voren worden ingediend, zodat een inhoudelijke beoordeling op de risico’s kan plaatsvinden. Doordat nu sprake is van een extra zondag in verband met Hemelvaart blijft , blijven er twee werkdagen over. Wel is er al overleg geweest met politie, maar zij geeft aan dat er onvoldoende tijd is om adequate voorbereidingen te kunnen treffen. Pegida Nederland is van het besluit op de hoogte gebracht. Tegendemonstratie Vandaag is ook een tegendemonstratie gepland op het Stadhuisplein. Doel van deze demonstratie is om een Eindhovens tegengeluid te geven en het stadsbestuur met klem te verzoeken om de demonstratie van Pegida niet toe te staan. De inschatting is dat deze actie geen risico’s met zich meebrengt en kan daarom wel doorgaan

Gerelateerd