Ga terug

4 juni 2019

Brief burgemeester Joseph Vos

Beste inwoners van Wintelre, Vessem, Knegsel, Steensel, Duizel en Eersel, Op 18 juni a.s. treedt de nieuwe burgemeester van de gemeente Eersel aan; de heer Wouters. Ik stop dan na bijna twee jaar als waarnemend burgemeester. Ik wens hem heel veel succes toe in zijn nieuwe ambt en vooral proficiat met deze gouden baan! Zo heb ik mijn periode in Eersel in ieder geval beleefd. Tijdens de vele ontmoetingen heb ik steeds de hartelijkheid en vriendschap mogen ervaren en genoten van de dynamiek die opgesloten zit in onze zes kernen, verenigingen, organisaties en ondernemingen. Heel veel mensen dragen bij aan het vitaal houden van hun dorp als vrijwilliger, als bestuurder, als mantelzorger of als ondernemer. Ik vond het een genot deze mensen te mogen ondersteunen. De gemeente Eersel heeft veel te bieden. In de vele toespraken die ik heb mogen houden heb ik het vaak zo verwoord: Eersel heeft vele kwaliteiten. Enerzijds de prachtige leefomgeving, zoals de diverse landschappen met bossen, heiden, beekdalen en landbouwgronden. Daarin ook de cultuurhistorische bebouwingen waarin je nog goed de geschiedenis kunt lezen. En opvallend de Kempische cultuur: gemoedelijk maar ook daadkrachtig. De houding van handen uit de mouwen. Anderzijds heeft de gemeente Eersel aan kwaliteiten de dynamiek van de landelijk bekendstaande hotspot Zuidoost-Brabant met haar hightech industrie, onderwijsinstituten en innovatieve kracht. In deze combinatie floreren veel bedrijven in diverse sectoren, hebben heel veel mensen prachtig werk en is het geweldig wonen en leven in de gemeente Eersel. Toen ik in Eersel mocht aantreden was de verwachting dat de gemeenten in de Kempen samengevoegd zouden worden, maar dit beeld is nadien nadrukkelijk veranderd. Ik respecteer uiteraard deze keuze. Dit betekent wel dat we nog meer moeten investeren in onze eigen structuren en in de samenwerking met de andere Kempengemeenten en organisaties. Dit doet de gemeente nadrukkelijk, maar ik roep u ook op dit te doen vanuit de gemeenschappen zelf. De gemeentelijke organisatie bestaat uit mensen die er voor u zijn en voor u het beste nastreven; klantgericht en duidelijk. Er wordt hard gewerkt aan de toekomst. Natuurlijk zit het niet altijd voor iedereen mee en vragen mensen ook om hulp en steun. Ik heb mijn best gedaan om de diverse bestuurlijke vraagstukken mee op te lossen en vragen van organisaties en individuele mensen zo goed mogelijk te begeleiden. Tot slot, ik heb het zeer getroffen met de twee gemeenteraden en colleges die ik heb mogen dienen. Altijd constructief en altijd in het belang van de gemeenschap werkend. Dank u wel voor alle steun. Ik weet zeker dat het met u en met Eersel bijzonder goed gaat! Waarnemend burgemeester Joseph Vos

Gerelateerd