15 november 2022

Vastgoed

Breda ontvangt € 49,7 miljoen van het Rijk voor woningbouw in CrossMark

De Rijksoverheid investeert in mobiliteit rond grootschalige woningbouwlocaties. Hiervoor is er het Mobiliteitsfonds. Voor de ontwikkeling voor de spoorzone CrossMark met ’t Zoet heeft Breda een beroep gedaan op dit fonds. Breda ontvangt € 49,7 miljoen vanuit het Rijk. Met dit geld investeert de gemeente onder andere in goede wegen, fiets- en wandelroutes en hoogwaardig openbaar vervoer rond ’t Zoet.

Wethouder Daan Quaars: “Dit is enorm goed nieuws voor Breda. Met ’t Zoet en CrossMark wordt Breda straks een nog mooiere stad. We bouwen om ervoor te zorgen dat iedere Bredanaar hier gezond en met plezier kan leven, ook in de toekomst. ’t Zoet wordt een plek die niet alleen voor Breda, maar ook voor de regio en de provincie van betekenis is. Ik vind het gaaf dat het Rijk dit ook ziet, en deze ontwikkeling nu nog een stap dichterbij is!

’t Zoet en mobiliteit
In 2021 kochten de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant samen het voormalig CSM-terrein. Hier stond voorheen een suikerfabriek. De herontwikkeling is een grootschalige en complexe opgave, waarin Breda samenwerkt met de provincie Noord-Brabant. ’t Zoet moet gaan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de spoorzone en het internationaal knooppunt Breda.

De opgave en benodigde publieke investeringen zijn groot. Om ’t Zoet goed uit ontsluiten zijn wegen nodig, en zetten we in op een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelroutes. Ook komen er bruggen over de Mark en verbindingen met het station en de binnenstad van Breda. De busverbinding vanuit het station richting het gerechtsgebouw wordt doorgetrokken naar het westen, met een halte in  ’t Zoet. Voor deze investeringen heeft Breda een beroep gedaan op het Mobiliteitsfonds.

Bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds
Het Rijk heeft een Mobiliteitsfonds van € 6 miljard. Met dit fonds wil het Rijk de bouw van woningen versnellen door maatregelen op het gebied van infrastructuur. Daarnaast is er nog € 500 miljoen beschikbaar de voor aanleg van groen- en waterstructuren in de te verstedelijken gebieden. Het Rijk heeft binnen Nederland zeventien ‘grootschalige woningbouwlocaties’ aangewezen. De spoorzone Breda vormt samen met de spoorzones Tilburg en Den Bosch een grootschalige woningbouwlocatie, de zogenaamde ‘Brabantse Stedenrij’. De drie gemeentes hebben samengewerkt, maar wel afzonderlijk een businesscase ingediend bij het Rijk.

Het Bredase voorstel gaat over meerdere locaties, zowel kleine als grote. Opgeteld gaat het om ongeveer 2.900 woningen voor 2030. Hierin zit de eerste realisatiefase van ’t Zoet, waarin ook gebouwd wordt aan langgerekte water- en groenstroken. Dit noemen we ‘stadsgrienden’. Deze stadsdgrienden zijn gericht op de Grote Kerk en dragen bij om het gebied en andere delen van de stad klimaatadaptief te maken en de natuurwaarden in de stad te versterken.

Na 2030 groeit ’t Zoet verder door, en streeft Breda naar een aantal van ongeveer 5.000 woningen in CrossMark als totaal. Naast deze grote woonopgave worden werklocaties en diverse voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en recreatie gepland. Dit staat ook in de Toekomstvisie voor ’t Zoet. Deze is onlangs door het college vrijgegeven om betrokkenen en geïnteresseerden in en buiten te stad te laten meedenken over de toekomstige invulling van ‘t Zoet. Meer informatie vind je op: www.tzoet.com