Ga terug

15 november 2019

Breda kijkt vooruit om aan de behoefte van woningen in Bavel te kunnen voldoen

In Bavel is veel behoefte aan nieuwe woningen bijvoorbeeld voor starters en ouderen. Dit komt vaak in gesprekken met huidige bewoners naar voren. In het Bestuursakkoord ‘Lef en Liefde 2018-2022” is opgenomen dat Breda 6.000 woningen wil toevoegen om te kunnen voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoefte. De gemeente wil wel zelf de regie krijgen op eventuele toekomstige woningbouwplannen en daarom is een plek aan de zuidwest kant van Bavel in beeld als strategische woonlocatie voor de toekomst. Op 12 november heeft het college daarom besloten op een aantal kavels de Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen. Het gaat dan om de kavels langs de A27, bij de Veenstraat, Vennekes en Schoutenlaan. De Wet voorkeursrecht gemeenten op een kavel vestigen betekent dat indien grondeigenaren hun perceel willen verkopen, zij deze als eerste aan de gemeente dienen aan te bieden voor verkoop. De 2 partijen treden vervolgens met elkaar in gesprek.

Hoe verder

Met het vestigen van een Wet voorkeursrecht gemeenten wil de gemeente voor de toekomst deze percelen als mogelijke woningbouwlocatie aanmerken. Op dit moment zijn er geen concrete plannen bekend voor het aantal woningen. Ook is er nog geen planning. Pas als de grond daadwerkelijk wordt aangekocht door de gemeente en er plannen worden gemaakt, worden betrokkenen, omwonenden, dorpsraad en anderen direct benaderd en verder betrokken om Bavel zo goed mogelijk te bedienen in het woonaanbod. Op deze manier kijkt de gemeente vooruit om aan de behoefte van woningen in Bavel te kunnen voldoen.

Gerelateerd