Ga terug

16 december 2019

Breda en Noord-Brabant investeren fors in natuur in Breda

De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant zijn overeengekomen dat de landgoederenzone Haagse Beemden (54 ha) omgezet wordt naar natuur. Hiervoor ontvangt Breda een financiële compensatie van de provincie van € 1,5 miljoen die ingezet wordt voor andere natuurprojecten. Op deze manier heeft Breda de belofte om binnen 4 jaar 144 ha natuur te realiseren waargemaakt.

Vier jaar geleden heeft Breda samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de andere B5-gemeenten een bod bij de provincie Noord-Brabant neergelegd. Voor Breda was dat 144 ha nieuwe natuur in Breda om de stad groener en duurzamer te krijgen. Dat wordt nu daadwerkelijk gerealiseerd. Breda, stad in een groen park wordt steeds concreter. Door de afspraken met provincie over de landgoederenzone kan Breda een forse impuls geven aan de natuur. Zo wordt het weidevogelgebied in de Lage Vuchtpolder versterkt en de natuur rond het natura2000 gebied in Ulvenhout. In de landgoederenzone Haagse Beemden komt ook een aantal recreatieve paden. Naast investering in natuurontwikkeling kunnen zo ook meer mensen van dit prachtige stadspark genieten. Verspreid over Breda wordt er op diverse plekken geïnvesteerd in de aankoop en inrichting van natuurgebieden. Het gaat om percelen in de Lage Vuchtpolder, Chaamse Beek, Landgoederenzone Haagse Beemden, Weerijs-Zuid en bij de Gilzerwouwerbeek. Ook kunnen nieuwe faunapassages worden aangelegd. Door de financiële ondersteuning van Groen Ontwikkelfonds is het mogelijk om dubbele stappen te zetten. Minimaal elke euro die de gemeente Breda investeert wordt verdubbeld vanuit het fonds.

Gerelateerd