Partner

9 november 2020

Innovatie & DuurzaamheidTech, Ict & Smart

Brainportlijn innovatieve verbinding tussen alle Brainportcampussen

Brabants initiatief vraagt 1 miljard uit Groeifonds voor innovatief mobiliteitssysteem

Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen willen De Brainportlijn ontwikkelen. Een nieuw innovatief vervoersysteem dat alle Brainportcampussen rondom Eindhoven met elkaar en met regionale werklocaties moet gaan verbinden, en via Eindhoven Centraal ook met nationale en internationale economische centra. Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en Brainport Development zijn de initiatiefnemers van het plan dat gesteund wordt door het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit Brainport Eindhoven. Het project is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om in aanmerking te komen voor een bijdrage van ruim 1 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds.

De Brainportlijn is een nieuw, slim en emissieloos OV-systeem waarin ‘pods’ van verschillende omvang over vrije rijbanen rijden, langs overstappunten bij uitvalswegen en rond bestaande OV-knopen. Er wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie, autonomous driving en van bewezen technologie, zoals platooning. De Brainportlijn kan stapsgewijs worden ingevoerd in de periode tot 2030. Het systeem verbindt innovatie en testmogelijkheden in het kloppend hart van de kennisintensieve maakindustrie van Nederland. Het systeem is een economische showcase. Het is een flexibel systeem omdat het niet met rails aan een route gebonden is. Het is daarom makkelijk op te schalen en zo inzetbaar in kleinere steden maar ook grotere metropolen, overal ter wereld. Dit biedt grote economische kansen voor het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven, dat de Brainportlijn ontwikkelt, en draagt bij aan het internationale imago van Nederland als voorloper van innovatieve smart & green mobility toepassingen.

Autonomous bus concept

Groeifonds
In september maakte het kabinet bekend dat het Nationaal Groeifonds, dat eerder is gepresenteerd, 20 miljard euro zal bevatten. Uit het fonds kunnen projecten worden gefinancierd die een bijdrage leveren aan de versterking van het duurzame verdienvermogen van Nederland op lange termijn.

Gedeputeerde Christophe van der Maat van Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant vindt het fonds een enorm goede zet van het kabinet: “Het is heel belangrijk dat we vooruit blijven kijken in Nederland. Er zit veel creativiteit, ondernemerschap en innovatievermogen in ons land, wat met het Groeifonds wordt geactiveerd. Wij hebben alvast ons huiswerk gedaan en dit bid gemaakt, dat volgens ons naadloos aansluit op de doelen van het fonds. We verbeteren met de Brainportlijn niet alleen de bereikbaarheid van, naar en tussen economische toplocaties in de economische motor van het zuiden, maar het systeem werkt ook als aanjager voor de mobiliteitstransitie in Brabant - en levert bovendien geld op. Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse levert het na aftrek van kosten zo’n 150 miljoen euro op.”

Autonomous driving

Forse groei
Voor de regio Eindhoven is de Brainportlijn geen overbodige luxe: tot 2040 komen er 70.000 banen bij en worden ruim 60.000 woningen in het stedelijk gebied gebouwd, waaronder 6000 in het stationsgebied rond Eindhoven Centraal. Zo verbindt Brainportlijn de economische hotspots binnen de regio aan elkaar, maar versterkt het ook de verbindingen met economische centra zoals Amsterdam en Rotterdam én belangrijke Europese regio’s zoals bijvoorbeeld Düsseldorf, Aken en Brussel.

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers van Economie in Eindhoven is de Brainportlijn veel meer dan een mobiliteitssysteem: “Met het ontwikkelen, realiseren, vermarkten en exporteren van dit innovatieve mobiliteitssysteem gaan we banen creëren! Elke ontwerp-, ontwikkel-, test- en implementatiestap genereert lessen, ontwikkelingen, diensten en producten die kunnen worden vermarkt in binnen- en buitenland. Dat geeft werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus, variërend van voertuigtechnologie, infra-ontwikkeling, onderliggende technieken en nieuwe mobiliteitsdiensten. Zo werken we actief aan de noodzakelijke innovaties en ontwikkelingen die ons land verder brengen in de mobiliteits- en energietransitie. Alles komt hier samen: vervoer, banen en duurzaamheid.”

Autonomous bus

Toppositie uitbouwen
Volgens Hans de Jong, president Philips in Nederland en bestuurslid van de Stichting Brainport, biedt de Brainportlijn een unieke mogelijkheid om sterk innovatief in te zetten op het snijvlak van hightech maakindustrie en automotive industrie: “Brainport Eindhoven is een van de straalmotoren van de Nederlandse economie. De technologie die in deze regio wordt ontwikkeld en geproduceerd maakt oplossingen mogelijk voor wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals digitale zorg, slimme mobiliteit, en alternatieve energieopwekking. Die oplossingen zijn van wereldklasse, de bereikbaarheid van de regio moet dat ook zijn. Deze investering past binnen de ambitie op onze internationale toppositie verder uit te bouwen. Dat doen we samen: publiek én privaat, dat is de kracht van Brainport.”

De propositie heeft brede steun bij het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven, zij hebben al kenbaar gemaakt het vervoerssysteem te willen gaan gebruiken voor hun medewerkers. Daarmee wordt de exploitatie van het systeem vergroot.

De Brainportlijn in het kort