Ga terug

8 november 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Brabantse bedrijventerreinen bron van werkgelegenheid en duurzame energie

Brabantse bedrijventerreinen spelen een grote rol in het verder verduurzamen van Brabant. Maar liefst 60 procent van de geleverde energie aan bedrijven wordt verbruikt op bedrijventerreinen. Daar is bovendien veel potentie voor het opwekken van zonne-energie. Dit blijkt uit de jaarlijkse bedrijventerreinencijfers van de provincie Noord-Brabant, waarbij dit jaar voor het eerst de energie-opgave op Brabantse bedrijventerreinen in kaart is gebracht. Bovendien laten de cijfers zien dat de werkgelegenheid op Brabantse bedrijventerreinen drie keer zo snel groeit als daarbuiten en de gronduitgifte de hoogste van de afgelopen 15 jaar is. Potentie duurzame energie De opgave van de transitie voor elektriciteit op bedrijventerreinen bedraagt 7,6 miljard kWh. Bij het benutten van alle bedrijfsdaken voor zonne-energie zou in bijna 30% van deze energievraag voorzien kunnen worden. De zogenaamde dakpotentie is daarmee nog groot. Begin 2018 kwam 3% van de totale energievraag van eigen zonnestroom op daken. Door een forse stijging van SDE+ aanvragen voor zonne-energie op daken op bedrijventerreinen is de verwachting dat dit percentage toeneemt. Groei werkgelegenheid op bedrijventerreinen De werkgelegenheid op Brabantse bedrijventerreinen groeide het afgelopen jaar drie keer zo snel als de werkgelegenheid daarbuiten. De grootste groei in het aantal banen op bedrijventerreinen zit in de sectoren industrie (5.500 banen) en logistiek en groothandel (5.200 banen). Hoogste gronduitgifte sinds jaren Leegstand op de Brabantse bedrijventerreinen daalt. De gronduitgifte in 2018 is zelfs de hoogste in de afgelopen 15 jaar. Bijna 60% daarvan is uitgifte op grootschalige bedrijventerreinen. De logistieke sector heeft samen met industrie de meeste bedrijfsgrond gevraagd.

Gerelateerd