5 februari 2024

Innovatie & Duurzaamheid

Brabant Startup Fonds

Het vroege fase investeringsfonds van de provincie Noord-Brabant

Stel, je hebt als Brabantse ondernemer een heel goed en innovatief idee. Een idee met impact dat ook nog eens de potentie geeft op zakelijk succes. Hoe zorg je er als startup dan voor dat dit lumineuze idee niet op de plank blijft liggen? Dat het idee vorm krijgt en uiteindelijk als product of dienst het levenslicht ziet? En dan natuurlijk met de maatschappelijke en economische impact voor de Provincie Noord-Brabant, die de bedenker in staat stelt een succesvol ondernemer te worden. Gerard Spanbroek en Frank van de Ven helpen vanuit het Brabant Startup Fonds de ideeën van vandaag van de grond te krijgen, zodat ze via een innovatieve of kennisintensieve startup een kans hebben om door te ontwikkelen.

“Wij zijn hét vroege fase investeringsfonds waar kansrijke startende ondernemers terecht kunnen voor een investering tussen de 50.000 en 350.000 euro met als doel om hun idee daadwerkelijk vorm te geven. Het gaat dan om innovatieve, kennisintensieve ideeën, die ook vaak nog een maatschappelijke impact hebben”, vat Spanbroek de missie van het fonds kort en bondig samen. Van de Ven: “Startups hebben juist vaak moeite met het vinden van financiering in deze fase, omdat ze een investeerder nog geen toezeggingen kunnen doen in hoe succesvol een product of dienst uiteindelijk kan gaan worden. Maar als er geen investering komt, is het begin om een idee verder te ontwikkelen niet of nauwelijks te maken. Met ons fonds doorbreken we deze vicieuze cirkel en zorgen we er voor dat de potentiële ondernemer aan de slag kan.”

Spanbroek: “In de praktijk betekent dit dan vaak het kunnen valideren van het idee. Heeft hetgeen wat de ondernemer in spe heeft bedacht de potentie om te kunnen groeien. Vaak moet je dan denken aan een plan van aanpak om uiteindelijk te komen tot een eerste prototype of eerste werkmodel. Want dat is wat een investeerder wil kunnen beoordelen als hij na ons met de startup in zee wil gaan. Wat is de verhouding tussen het risico en de opbrengst? Als die in balans is, zal een investeerder instappen. Wij bieden de startups de kans om deze partijen te benaderen met een concreet product of dienst.” Van de Ven: “En ja, natuurlijk lopen wij daarmee een serieus risico dat we onze investering niet zien renderen, maar dat is een ingecalculeerd risico. Grosso modo zou je kunnen zeggen dat als 50% van onze investeringen zorgen voor ontwikkeling van een startup in levensvatbare onderneming, dus van idee naar product, wij het als fonds heel goed doen.”

Spanbroek; “En natuurlijk gaan we niet over één nacht ijs. De aanvragen worden vooraf door professionals getoetst. Hier zijn ook Braventure en haar partners bij betrokken. Vervolgens wordt de hoogte van de aanvraag beoordeeld. Bij een positief advies wordt de investering in delen uitbetaald waarbij we ook een aantal meetpunten proberen in te bouwen waaraan moet worden voldaan. Zo hebben we toch een redelijk tot goed beeld van de vorderingen en kunnen we onze investering bewaken.”

Maar hoe het ook loopt, het fonds heeft haar waarde bewezen. Dat is de conclusie na analyse van de eerste vijf jaar van het Brabant Startup Fonds, stellen Van de Ven en Spanbroek. Want startups leveren een belangrijke bijdrage aan economische groei en innovatiekracht. Innovaties van Brabantse startups hebben in de afgelopen jaren honderden nieuwe banen en tientallen miljoenen euro’s opgeleverd. Ook dragen hun uitvindingen bij aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Innovaties die het leven gemakkelijker maken, maar ook bijdragen aan het leefbaar houden van onze planeet. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen om de gezondheidszorg beter te maken, innovaties die er aan bijdragen dat we klimaatdoelen halen, het wereldwijze voedselprobleem helpen oplossen of het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen versnellen.

‘‘Startups leveren een belangrijke bijdrage aan economische groei en innovatiekracht’’

Van de Ven: “We hebben vanuit de provincie natuurlijk een aantal speerpunten benoemd waar we ons op willen richten. En daar zijn bovenstaande voorbeelden een aardige weergave van. Het zijn daarom ook die ideeën, die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking komen.”

Spanbroek: “We hebben vanuit het fonds dan ook een heel aardig beeld waar startups in onze provincie mee bezig zijn. Ook nemen we bepaalde trends waar, zo zien we dat biobased bouwen en circulariteit op dit moment hoog scoren. Kortom, we krijgen letterlijk een kijkje in de kraamkamer van de innovatie.”