20 juni 2022

Innovatie & Duurzaamheid

BRABANT MAAKT WERK VAN DATA

Datatechnologieën gaan de manier waarop we werken, communiceren, produceren en leren drastisch veranderen. Het is noodzakelijk om nu te investeren in data-economie om ervoor te zorgen dat de Brabantse economie en maatschappij slim met deze veranderingen om kan gaan. De term data-economie gaat over de inzet van digitale technologie en data om daarmee economische waarde te creëren.

Gebruikmaken van de kansen van data en datatechnologie

Brabant moet dé plek worden waar big data en de nieuwste datatechnologieën in maatschappelijke sectoren hun plek vinden. De provincie Noord-Brabant heeft begin 2021 de Uitvoeringsagenda Dataeconomie 2021-2023 vastgesteld om dat te bereiken. Doel van deze agenda is om de kansen van data en datatechnologie te verzilveren. Door het aanjagen van innovatie én door bij te dragen aan succesfactoren om zo optimaal van de diverse mogelijkheden te kunnen profiteren

Op naar een toekomstbehendige data-economie voor Brabant in 2030

Datatechnologieën vormen in 2030 niet alleen een faciliterende factor, maar ook de kern van nieuwe producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen. Digitalisering en dataficering bieden mkb-bedrijven mogelijkheden om bedrijfsprocessen efficiënter te maken, nieuwe diensten te ontwikkelen, meer omzet te halen en klantcontact verder te professionaliseren. We streven ernaar dat bedrijven goed voorbereid zijn op deze nieuwe digitale ontwikkelingen.

Verhogen van datavaardigheden

Een van de belangrijkste speerpunten uit de uitvoeringsagenda gaat over de mate waarin een bedrijf data gebruikt voor haar bedrijfsprocessen en innovatie. Met hulp van datacoaches wil de provincie bedrijven ondersteunen en van advies op maat voorzien. Daarnaast is er een scan ontwikkeld en bestaat er een subsidieregeling voor het mkb uit Brabantse topsectoren om dataexperts in te schakelen . Verder biedt het hoger onderwijs digitale werkplaatsen aan voor hulp bij de transformatie naar een datagedreven bedrijfsvoering. Ondernemers krijgen hier praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo of het wo. Ook kunnen bestaande bedrijven die willen werken op basis van een volledig nieuw datagedreven businessmodel deelnemen aan een door de BOM en JADS opgezet dataprogramma.

Data-talent

De data-economie vraagt ook om gekwalificeerde werknemers en specifieke kennis. De provincie stimuleert daarom dat Brabantse werknemers via nieuwe leerlijnen door omscholing, nascholing en bijscholing opgeleid worden tot dataprofessionals.