Ga terug

20 december 2019

Nieuws

Bouwrecord voor Eindhoven; bijna 3000 woningen in 2019

In Eindhoven zijn in 2019 bijna 3000 woningen bijgebouwd. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dit bouwrecord hangt samen met de economische groei van de stad, waardoor steeds meer werknemers, studenten en andere nieuwe Eindhovenaren hun weg naar de stad weten te vinden. Om hieraan tegemoet te kunnen komen, startte de gemeente in 2017 een bouwoffensief dat moest bijdragen aan de snellere bouw van voldoende passende en betaalbare woningen, die aan de eisen van deze tijd voldoen.

Wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en Ruimte) is trots op de behaalde resultaten. “Eindhoven heeft dringend behoefte aan meer woningen. Mensen kunnen met moeite een betaalbaar huis of appartement vinden dat past bij hun levensfase. Met het bouwoffensief wilden we de woningbouwers helpen om sneller en eenvoudiger aan de slag te kunnen met passende bouwprojecten. Het lijkt erop dat die inzet zich in 2019 begint uit te betalen.”

Bouwoffensief

Het bouwoffensief kent verschillende onderdelen. De ‘wasstraat’ zet in op de versnelling van verschillende procedures. Bijvoorbeeld door een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor projecten onder de 120 woningen, wat de proceduretijd met zes maanden kan verkorten. De ‘rode loper’ voorziet in voorrang en een standaardaanpak voor de projecten die gericht zijn op het bouwen van woningen waar de meeste behoefte aan is en die voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Voor deze aanpak heeft de gemeente zelfs een speciale accountmanager Bouwoffensief aangesteld, die initiatiefnemers persoonlijk benadert, ze uitleg geeft over de rode loper en ze stimuleert om met hun initiatief naar het loket te komen.

Goedkoop en middelduur

Eindhoven bouwde decennialang gemiddeld zo’n 1000 woningen per jaar. In de afgelopen jaren liep dat aantal op tot het (voorlopige) recordjaar 2019. In het komend jaar (2020) verwacht de gemeente Eindhoven dat de aantallen zelfs zullen oplopen tot boven de 3500 woningen. Bijna 75% van de nieuwe woningen in 2019 viel in de prijscategorieën ‘goedkoop’ en ‘middelduur’. Daar stuurt de gemeente nadrukkelijk op, op basis van de behoefte uit de markt. Volgens prognoses zal dat percentage in de komende jaren ongeveer hetzelfde zijn. Om die woningen ook voor de juiste prijscategorie te behouden, neemt de gemeente waar mogelijk in contracten op dat huurwoningen tenminste 15 jaar in die categorie moeten blijven, of wordt een zelfbewoningsplicht opgelegd.

Woondeal

In maart 2019 ondertekende wethouder Torunoglu namens het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een Woondeal met het Rijk en de provincie. Daarin werd onder andere afgesproken dat Eindhoven in vijf jaar tijd 15.000 woningen ging bijbouwen om de woningmarkt te ontlasten. Met het resultaat in 2019 is een belangrijke eerste stap gezet om dit aantal daadwerkelijk te realiseren. In het kader van de Woondeal werkt Eindhoven momenteel samen met de andere SGE-gemeenten aan het organiseren van een regionale versnellingstafel woningbouw. Aan deze tafel zullen gemeenten, provincie, Rijk, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven samen de mogelijkheden verkennen om in de komende periode nog verder te versnellen.

Gerelateerd