22 april 2022

Bouwen met emissieloze werktuigen in Noordoost-Brabant

Bouwbedrijven en gemeenten in Noordoost-Brabant gaan bouwen met mobiele werktuigen die nauwelijks of geen uitstoot hebben. Vanuit deze ambitie zetten bestuurders van Bouwend Nederland en RNOB vandaag bij Spierings Mobile Cranes in Oss een handtekening onder de intentieverklaring ‘Reductie Emissies Bouw’. De Noordoost-Brabantse gemeenten geven hiermee invulling aan het Schone Lucht Akkoord dat ze vorig jaar gezamenlijk ondertekenden. 

Schone mobiele werktuigen
In de bouw worden veel mobiele werktuigen gebruikt zoals graafmachines, hijskranen, veegmachines en walsen. Maar ook voor vervoer van personen en materialen van en naar de bouwplaats. De stikstof en fijnstof afkomstig van deze werktuigen hebben negatieve gezondheidseffecten. Het is de bedoeling om in bouw zo veel mogelijk ‘schone’ elektrische werktuigen in te gaan zetten. Het gebruik van schone mobiele werktuigen is een van de opgaven van het Schone Lucht Akkoord. Tijdens een minibeurs gaf een aantal bedrijven vandaag meteen een kijkje in de toekomst door hun emissieloze werktuigen te presenteren.

Uitstootvrije sector
“Bouwend Nederland ondersteunt de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland verder te verbeteren. Via initiatieven als de Groene Koers werken we samen met ketenpartners versneld aan een uitstootvrije(re) sector in 2030 en op termijn naar zero emissie”, benadrukt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Publieke opdrachtgevers spelen een belangrijke rol om ruimte te creëren voor een markt waarbij een zo laag mogelijke uitstoot tijdens het bouwen wordt beloond. Ik ben dan ook blij dat we met de intentieverklaring ‘Reductie Emissies Bouw’ in Noordoost-Brabant invulling geven aan deze ambitie.”

Gezondheidswinst
Wethouders Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze en Jeroen van den Heuvel van de gemeente Maashorst tekenden de intentieverklaring namens RNOB. “In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken om de negatieve gezondheidseffecten van stikstof- en fijnstofemissies van mobiele werktuigen in 2030 tot een kwart te hebben teruggebracht ten opzichte van 2016. Met concrete maatregelen in de bouwsector kunnen we samen al een aanzienlijke gezondheidswinst voor onze inwoners realiseren.” 

Over Bouwend Nederland 
Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro per jaar. Wij verenigen, verbinden en ondersteunen bouw- en infrabedrijven.

Over RNOB
RNOB is een samenwerking van en door de 11 gemeenten (Bernheze, Boekel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Land van Cuijk, Maashorst, Meijerijstad, Sint-Michielsgestel, Oss en Vught) en 2 waterschappen (Aa en Maas en De Dommel) in de regio Noordoost-Brabant. In RNOB pakken gemeenten en waterschappen maatschappelijke en economische samen op die te complex of te duur zijn om dat alleen te doen. Zo werken we samen aan een regio waar het goed leven, wonen en werken is.