Partner

24 april 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Bouwen aan een duurzame toekomst

Closing the circle, together. Met dit statement en een bijpassende huisstijlverandering legt JAJO anno 2023 een nieuw fundament onder de toekomst. Zowel voor de eigen organisatie als de wijze waarop er nu en in de toekomst binnen de wereld van bouw- en vastgoed gewerkt zal moeten gaan worden. JAJO is er namelijk van overtuigd dat alleen die bedrijven overblijven die nu hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzame oplossingen. ‘Want als we willen behouden wat we hebben, zal alles moeten veranderen. Hoe we zaken aanpakken, waarom we dingen doen zoals we ze doen en met wie we ze doen.’ 

De enige toekomst is een duurzame toekomst
Of zoals CEO Ivo van der Mark het krachtig verwoordt: “De uitdagingen waar de wereld van bouw en vastgoed voor staan en in de nabije toekomst nog voor komen te staan, zijn fors en divers. Variërend van de klimaatverandering, het tekort aan woningen, schaarste van materialen en daarmee onvermijdbare prijsverhogingen tot het vinden en kunnen betalen van goed gekwalificeerde mensen en natuurlijk de stikstofproblematiek. Daar kunnen alleen die bedrijven het hoofd aan bieden die vooruitstrevend zijn en anders durven te denken en te werken. Bedrijven met een sterke visie over hoe het anders moet en kan. En wat ons betreft is JAJO er daar zeker één van. Waarbij ons belangrijkste speerpunt is dat een gezonde toekomst vooral een duurzame toekomst zal zijn.” 

In alle fases betrokken 
En dus is JAJO in 2023 een nieuwe weg ingeslagen. “We hebben met onze dochterondernemingen onszelf ten doel gesteld om samen de vastgoedcyclus te kunnen sluiten”, ontvouwt Van der Mark de missie van JAJO. Een missie die er in de praktijk op neerkomt dat alle werkzaamheden in de vastgoedcyclus binnen JAJO uitgevoerd kunnen worden. Van der Mark: ”Wij ontwikkelen, bouwen, herstellen en onderhouden objecten en aan het einde van een levenscyclus van een object of objecten kunnen we ook oogsten. En met name dat laatste aspect is een goed voorbeeld van hoe we denken en werken. We praten bewust niet over slopen, omdat we met het principe van oogsten het doel hebben zoveel mogelijk materialen dusdanig te behouden dat we ze kunnen hergebruiken in een volgend proces. Zo levert onze dochteronderneming New Horizon Material Balance het grootste assortiment bouwmaterialen uit urban mining ter wereld. Met als gevolg een aantoonbaar lagere milieu-impact en alle reguliere kwalificaties. Dat doen ze onder meer door nieuwe samenwerkingen aan te gaan en door innovatief te zijn in hun manier van werken. Wat belangrijk is, is dat ze dagelijks bewijzen dat het kan om op een goede wijze invulling te geven aan de term duurzaamheid. Sterker nog, ze leggen er zelfs een businessmodel onder waarmee ze een voorbeeld zijn voor andere ondernemingen.”  
Opmerking voor opmaak: de afbeelding van de vastgoedcyclus bij voorkeur bij deze tekst plaatsen. 

Flexibele slagkracht 
Op dit moment bestaat JAJO uit 33 dochterondernemingen die samen werk bieden aan ruim 1.000 vakmensen. Van der Mark: “Een organisatiestructuur die ons in staat stelt om onze opdrachtgevers in elke fase van het proces van dienst te kunnen zijn. En dat kan van begin tot einde zijn, maar ook in een specifieke fase in de vastgoedcyclus. Dat is namelijk de kracht van de wijze waarop we ons bedrijf hebben ingericht. We zijn een bedrijf met de slagkracht van een grote onderneming als de opdracht daarom vraagt. Tegelijkertijd kunnen we door de autonome werkwijze van onze dochterondernemingen ook de flexibiliteit aan de dag leggen die bij kleinere opdrachten soms wenselijk is. De basis van deze werkwijze is de hoge klanttevredenheid bij onze dochterondernemingen.” 

Kompas in vooruitgang 
En dit alles met duurzaamheid als grote gemene deler. Van der Mark beseft echter dat de doelstellingen alleen bereikt kunnen worden als de visie van JAJO breed gedragen word. “Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook door leveranciers, opdrachtgevers en andere stakeholders waar we mee samenwerken. Om bij hen draagvlak te creëren, hebben we daarom het platform Kompas in Vooruitgang gelanceerd. Dit platform biedt het podium om bouw- en vastgoed professionals op weg te helpen op weg naar een duurzame toekomst. Met best practices, kennis en inzichten. Daarnaast volgen we via het platform ook de Nederlandse delegatie van The Ocean Race. We zijn namelijk als hoofdsponsor verbonden aan Team JAJO. Een initiatief dat past bij onze kernwaarden. Maar daar vertel ik in een volgend artikel graag meer over.” 

Meer weten over duurzaam ondernemen en de missie van JAJO in het bijzonder?  www.jajo.com en/of www.jajo.com/kompas/